Điểm bán

Hồ Chí Minh - Huyện Củ Chi

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Cát Tường. 54, Đường Nguyễn Văn Khạ, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tỉnh Hồ Chí Minh 0988803568
2 NT Khánh Dư 265, Đường Lộ 8, Xã Tân An Hội , Huyện Củ Chi, Tỉnh Hồ Chí Minh 03837574014
3 NT Mỹ Châu 6 512, Đường Lộ 15, Xã Tân Đông Thạnh, Huyện Củ Chi, Tỉnh Hồ Chí Minh 0937369548
4 NT Tân Phát 2 75, Đường Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908707151
5 NT Tân Phát 5 5, Đường Nguyễn Văn Hoài, Xã Tân An Hội , Huyện Củ Chi, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908707151
6 NT Vĩnh An 267A, Đường Lộ 2, Xã Phươc Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Tỉnh Hồ Chí Minh 0975676596
7 NT Xuân Anh 6C, Đường Nguyễn văn Khạ, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tỉnh Hồ Chí Minh 0888197988