Điểm bán

Hồ Chí Minh - Huyện Củ Chi

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Minh Châu 62A, Đường Liêu Bình Hương, Xã Tân thông Hội, Huyện Củ Chi, Tỉnh Hồ Chí Minh 0338186556
2 NT My Châu 9 783, Đường Tỉnh Lộ 7, Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, Tỉnh Hồ Chí Minh 0962825368
3 NT My Châu 5 Tổ 05, Đường Giáp Hải, Xã Trung Lập Hạ , Huyện Củ Chi, Tỉnh Hồ Chí Minh 0962825368
4 NT Mỹ Châu 6 512, Đường Tỉnh Lộ 15, Xã Tân Đông Thạnh, Huyện Củ Chi, Tỉnh Hồ Chí Minh 0937369548
5 NT Tân Phát 5 5, Đường Nguyễn Văn Hoài, Xã Tân An Hội , Huyện Củ Chi, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908707151
6 NT Tân Phát 2 75, Đường Liêu Bình Hương, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908707151
7 NT Khánh Dư 265, Đường Tỉnh Lộ 8, Xã Tân An Hội , Huyện Củ Chi, Tỉnh Hồ Chí Minh 03837574014
8 NT Vĩnh An 267A, Đường Tỉnh Lộ 2, Xã Phươc Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Tỉnh Hồ Chí Minh 0975676596
9 NT Hoài Ân 942B, Đường Tỉnh Lộ 7, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, Tỉnh Hồ Chí Minh 0976394354
10 NT Vinh Khánh 81, Đường Tỉnh Lộ 15, Xã Phu Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Tỉnh Hồ Chí Minh 0918911668
11 NT Vân Đầy 745A, Đường Tỉnh Lộ 15, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Tỉnh Hồ Chí Minh 0983600189
12 NT Hoa Phượng 33, Đường Nguyễn Thị Lừa, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tỉnh Hồ Chí Minh 01674594189
13 NT Cát Tường 54, Đường Nguyễn Văn Khạ, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tỉnh Hồ Chí Minh 0988803568
14 NT Xuân Anh 6C, Đường Nguyễn văn Khạ, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tỉnh Hồ Chí Minh 0888197988
15 NT Phương Vy 120, Đường Nguyễn Văn Khạ, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tỉnh Hồ Chí Minh 0375599699
16 NT Minh Châu 3 688,Đường Tỉnh Lộ 15,Xã Tân Thạnh Đông,Huyện Củ Chi,Hồ Chí Minh 0942668570