Điểm bán

Hồ Chí Minh - Huyện Hóc Môn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Bảo Minh 3/1 Ấp Trung Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Tp HCM 0974309707
2 NT Đức Trí 31/1 Nguyễn Thị Huê, Ấp Đông Lân, X. Bà Điểm, H. Hoc Môn, Tp HCM 0933658385
3 NT Huỳnh Nga 8/73 Quang Trung, Thị trấn Hoc Mon, Huyện Hóc Môn, Tp HCM 0838915510
4 NT Minh Châu Phú 17/1 Nguyễn Ánh Thủ, Ấp Hưng Lân, X.Bà Điểm, Hooc Môn, Tp HCM 02862864949
5 NT Minh Hiền 155/1 Nguyễn Ánh Thủ, Ấp Trung Chánh 2, X.Trung Chánh, H.Hóc Môn, Tp HCM 02837183721
6 NT Quang Huy 108/1 Phan Văn Hớn, P. Bà Điểm, Q. Hóc Môn, Tp HCM 0837126489
7 NT Tân Châu 45/2B Song Hành, Quốc Lộ 22, H. Hoc Môn, Tp HCM 0906308669
8 NT Vân Khánh 46/1G Nam Thới 2, P. Thới Tứ, H. Hóc Môn, Tp HCM 0918599668