Điểm bán

Hồ Chí Minh - Huyện Hóc Môn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Tân Châu 45/2B Song Hành, Quốc Lộ 22, H. Hoc Môn, Tp HCM 0906308669
2 Nhà thuốc Đức Lợi 8A Lê Lợi, P. Tân Hiệp, H. Hóc Môn, Tp HCM 0907638389
3 Nhà thuốc Tân Châu 45/2B Song Hành, Quốc Lộ 22, H. Hoc Môn, Tp HCM 0906308669
4 Nhà thuốc Đức Lợi 8A Lê Lợi, P. Tân Hiệp, H. Hóc Môn, Tp HCM 0907638389
5 Nhà thuốc Tân Châu 45/2B Song Hành, Quốc Lộ 22, H. Hoc Môn, Tp HCM 0906308669
6 Nhà thuốc Đức Lợi 8A Lê Lợi, P. Tân Hiệp, H. Hóc Môn, Tp HCM 0907638389
7 Nhà thuốc Tân Châu 45/2B Song Hành, Quốc Lộ 22, H. Hoc Môn, Tp HCM 0906308669
8 Nhà thuốc Đức Lợi 8A Lê Lợi, P. Tân Hiệp, H. Hóc Môn, Tp HCM 0907638389
9 Nhà thuốc Minh Châu Phú 17/1 Nguyễn Ánh Thủ, Ấp Hưng Lân, X.Bà Điểm, Hooc Môn, Tp HCM 02862864949