Điểm bán

Hồ Chí Minh - Huyện Hóc Môn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Bách Hợp 214A, Đường Đặng Thúc Vịnh, Xã Đông Thạnh, Huyện HocMon, Tỉnh Hồ Chí Minh 02862518576
2 NT Hoàng Ân 76, Đường Trần Văn Mười, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hocmon, Tỉnh Hồ Chí Minh 0977714483
3 NT Huyền Thanh 104\83, Đường XTT72, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hocmon, Tỉnh Hồ Chí Minh 01656623770
4 NT Huỳnh Nga 8\73, Đường Quang Trung, Thị Trấn Hoc Môn, Huyện HocMon, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838915510
5 NT Minh Châu Phú 17\1, Đường Nguyễn Ảnh Thủ, Xã Bà Điểm, Huyện HocMon, Tỉnh Hồ Chí Minh 02862864949
6 NT Ngọc Trinh 40\2C, Đường Lê Thị Hà , Xã Tân Xuân, Huyện HocMon, Tỉnh Hồ Chí Minh 09099006780
7 NT Phương My. 13\6a, Đường Trần Văn Mười, Xã Xuân Thới Đông , Huyện Hocmon, Tỉnh Hồ Chí Minh 01632170039
8 NT Sen KIOS Số 1, Chợ Nhị Xuân, Cầu Lớn , Huyện Hocmon, Tỉnh Hồ Chí Minh 0902605127
9 NT Tân Châu 45\2B, Đường Song Hành , Xã Trung Chánh, Huyện HocMon, Tỉnh Hồ Chí Minh 0906308669
10 NT Vân Khánh 46\1G, Đường Trần Thị Bốc, Xã Thới Tứ, Huyện HocMon, Tỉnh Hồ Chí Minh 0918599668