Điểm bán

Hồ Chí Minh - Huyện Hóc Môn

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Lê Anh 3 35, Đường Bùi Công Trừng, Xã Đông Thạnh, Huyện HocMon, Tỉnh Hồ Chí Minh 0975822545
2 NT Minh Châu Phú 17\1, Đường Nguyễn Ảnh Thủ, Xã Bà Điểm, Huyện HocMon, Tỉnh Hồ Chí Minh 02862864949
3 NT Thuấn Phát 97, Đường Bùi Công Trừng, Xã Đông Thạnh, Huyện HocMon, Tỉnh Hồ Chí Minh 0972281638
4 NT Minh Châu Tiến 153\4, Đường Song Hành , Xã Trung Chánh, Huyện HocMon, Tỉnh Hồ Chí Minh 02862864949
5 NT Đức Lợi 8A, Đường Lê Lợi, Xã Tân Hiệp , Huyện HocMon, Tỉnh Hồ Chí Minh 0907638389
6 YHCT Xuân Nghĩa Đường 44\4A, Đường Trịnh Thị Miếng, Xã Thới Tam Thôn, Huyện HocMon, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908412958
7 NT My Châu 2\132, Đường Lê Thị Hà, Xã Tân Xuân, Huyện HocMon, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908412958
8 NT Bách Hợp 214A, Đường Đặng Thúc Vịnh, Xã Đông Thạnh, Huyện HocMon, Tỉnh Hồ Chí Minh 02862518576
9 NT Huỳnh Nga 8\73, Đường Quang Trung, Thị Trấn Hoc Môn, Huyện HocMon, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838915510
10 NT Vân Khánh 46\1G, Đường Trần Thị Bốc, Xã Thới Tứ, Huyện HocMon, Tỉnh Hồ Chí Minh 0918599668
11 NT Lê Nguyễn 14\4C, Đường Song Hành , Xã Trung Chánh, Huyện HocMon, Tỉnh Hồ Chí Minh 0915152779
12 NT Tân Châu 45\2B, Đường Song Hành , Xã Trung Chánh, Huyện HocMon, Tỉnh Hồ Chí Minh 0906308669
13 NT Ngọc Trinh 40\2C, Đường Lê Thị Hà , Xã Tân Xuân, Huyện HocMon, Tỉnh Hồ Chí Minh 09099006780
14 NT Danh Phụng 28\4, Đường Đặng Thúc Vịnh, Xã Thới Tam Thôn, Huyện HocMon, Tỉnh Hồ Chí Minh 0353070909
15 NT Phương Nam 1\27, Đường Quang Trung, Thị Trấn Hoc Môn, Huyện HocMon, Tỉnh Hồ Chí Minh 0916400689
16 NT Thái Tuấn 33\1A, Đường Hưng Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hocmon, Tỉnh Hồ Chí Minh 0977714483
17 NT Hoàng Ân 76, Đường Trần Văn Mười, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hocmon, Tỉnh Hồ Chí Minh 0977714483
18 NT Sen KIOS Số 1, Chợ Nhị Xuân, Cầu Lớn , Huyện Hocmon, Tỉnh Hồ Chí Minh 0902605127
19 NT Quang Huy 1\4, Đường Phan Văn Hớn, Xã Bà Điểm, Huyện Hocmon, Tỉnh Hồ Chí Minh 0837126497
20 NT Bảo Minh 6 3\1, Đường Phan Văn Hớn, Xã Bà Điểm, Huyện Hocmon, Tỉnh Hồ Chí Minh 0974309707
21 NT Đức Trí 43131, Đường Nguyễn Thị Huê, Xã Bà Điểm, Huyện Hocmon, Tỉnh Hồ Chí Minh 0933658385
22 NT Huyền Thanh 104\83, Đường XTT72, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hocmon, Tỉnh Hồ Chí Minh 01656623770
23 NT Kim Dung 63\2A, Đường XTT72, Xã Xuân Thới Thượng 7, Huyện Hocmon, Tỉnh Hồ Chí Minh 0902505713
24 NT Phương My 13\6a, Đường Trần Văn Mười, Xã Xuân Thới Đông , Huyện Hocmon, Tỉnh Hồ Chí Minh 01632170039
25 NT Quang Hy 59\3D, Đường Trần Văn Mười, Xã Xuân Thới Đông , Huyện Hocmon, Tỉnh Hồ Chí Minh 01645812233
26 NT Quang Huy 1\4,Đường Phan Văn Hớn,Xã Bà Điểm,Huyện HocMon,Hồ Chí Minh 02837126497
27 NT Quang Huy 1\4,Đường Phan Văn Hớn,Xã Bà Điểm,Huyện HocMon,Hồ Chí Minh 02837126497