Điểm bán

Hồ Chí Minh - Huyện Nhà Bè

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Long Hậu Số 114/5, Âp 1, Hiệp Phước, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 0976905683
2 NT Tâm Đức Số 725, Nguyễn Văn Tạo, Âp1, Hiệp Phước, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 0938385983
3 NT Kim Châu Số 63A, Nguyễn Văn Tạo, Long Thới, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 0909816703
4 NT Phong Phú Số 4/10B, Lê Văn Lương, Ấp 3, Nhơn Đức, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 0973188523
5 NT Phúc Lộc Số 28A, Đào Tông Nguyên, Ấp 4, Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 0988763238
6 NT Thế Sơn Số 2780, Huỳnh Tấn Phát, Ấp 5, Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 0349224787
7 NT Đăng Khoa Số 15B, Lê Văn Lương, Phước Kiểng, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 0902426993
8 NT Quang Vinh Số 1466, Lê Văn Lương, Ấp 1, Phước Kiểng, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 0917492878
9 NT Quang Nghị Số 1298, Lê Văn Lương, Ấp 2, Phước Kiểng, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 0919637937
10 NT An Lạc Số 1320, Lê Văn Lương, Ấp 2, Phước Kiểng, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 0898694410
11 NT Minh Nghĩa Số 46, Lê Văn Lương, Ấp 3, Phước Kiểng, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 0569238561
12 NT Phương Nam Số 83, Lê Văn Lương, Ấp 3, Phước Kiểng, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 0932075496
13 NT Minh Kiên Số 1055, Lê Văn Lương, Ấp 3, Phước Kiểng, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 0773926252
14 Đại Lý Thuốc Số 35 Số 81, Lê Văn Lương, Ấp 5, Phước Kiểng, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 02837815478
15 NT Ngọc Bích Số 508, Lê Văn Lương, Tổ 6, Ấp 3, Phước Kiểng, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 0934938369
16 NT Tâm Châu Số 2018, Huỳnh Tấn Phát, Kp7, Thị Trấn Nhà Bè, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 0938333714
17 NT Minh Thy Số 2/6B, Huỳnh Tấn Phát, Kp7, Thị Trấn Nhà Bè, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 0938333714
18 NT Tùng Anh Pharmacy Số 23/3, Huỳnh Tấn Phát,Kp7, Thị Trấn Nhà Bè, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 0912039596