Điểm bán

Hồ Chí Minh - Huyện Nhà Bè

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Tâm Đức Số 725, Nguyễn Văn Tạo, Âp1, Hiệp Phước, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 0938385983
2 NT Kim Châu Số 63A, Nguyễn Văn Tạo, Long Thới, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 0909816703
3 NT Phúc Lộc Số 28A, Đào Tông Nguyên, Ấp 4, Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 0988763238
4 NT Thế Sơn Số 2780, Huỳnh Tấn Phát, Ấp 5, Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 0349224787
5 NT Đăng Khoa Số 15B, Lê Văn Lương, Phước Kiểng, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 0902426993
6 NT Quang Nghị Số 1298, Lê Văn Lương, Ấp 2, Phước Kiểng, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 0919637937
7 NT An Lạc Số 1320, Lê Văn Lương, Ấp 2, Phước Kiểng, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 0898694410
8 NT Minh Nghĩa Số 46, Lê Văn Lương, Ấp 3, Phước Kiểng, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 0569238561
9 NT Phương Nam Số 83, Lê Văn Lương, Ấp 3, Phước Kiểng, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 0932075496