Điểm bán

Hồ Chí Minh - Huyện Nhà Bè

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Đại lý 35 81 Lê Văn Lương, X. Phước Kiển, H. Nhà Bè, Tp HCM 02837815478
2 NT An Lạc. 1320 Lê Văn Lương, phường Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh 0898694410
3 NT Đăng Khoa. 15B Lê Văn Lương, X. Phước Kiến, H. Nhà Bè, Tp HCM 0902426993
4 NT Long Hậu 114/5 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 1, X. Hiệp Phước, H.Nhà Bè, Tp HCM 0976905683
5 NT Tâm Châu 2/1 Huỳnh Tấn Phát, KP 7, Huyện Nhà Bè, Tp HCM 0938333714
6 NT Tâm Đức 725 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 1, X. Hiệp Phước, H. Nhà Bè, Tp HCM 0938385983
7 NT Thế Sơn 2780 Huỳnh Tấn Phát, Xã Phú Xuân, Q. Nhà Bè, Tp HCM 0169224787
8 NT Thiên Thanh 113 Lê Văn Lương, Ấp 3, X. Phước Kiến, H. Nhà Bè, Tp HCM 01265289636
9 NT Quang Vinh 1644, Lê Văn Lương, Xã Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh 0918337993