Điểm bán

Hồ Chí Minh - Huyện Nhà Bè

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Long Hậu 114/5, Âp 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tỉnh Hồ Chí Minh 0976905683
2 NT Tâm Đức 725, Nguyễn Văn Tạo, Âp1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tỉnh Hồ Chí Minh 0938385983
3 NT Kim Châu 63A, Nguyễn Văn Tạo, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Tỉnh Hồ Chí Minh 09098167030
4 NT Quang Nghị 1298, Lê Văn Lương, Ấp 2, Xã Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè, Tỉnh Hồ Chí Minh 0919637937
5 NT An Lạc 1320, Lê Văn Lương, Ấp 2, Xã Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè, Tỉnh Hồ Chí Minh 0898694410
6 NT Đăng Khoa 15B, Lê Văn Lương, P Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè, Tỉnh Hồ Chí Minh 0902426993
7 NT Phương Nam 83, Lê Văn Lương, Ấp 3, Xã Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè, Tỉnh Hồ Chí Minh 0932075496
8 NT Ngọc Bích 508, Lê Văn Lương, Tổ 6, Ấp 3, Xã Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè, Tỉnh Hồ Chí Minh 0934938369
9 NT Minh Nghĩa 46, Lê Văn Lương, Ấp 3, Xã Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè, Tỉnh Hồ Chí Minh 0569238561
10 ĐL Thuốc Số 35 81, Lê Văn Lương, Ấp 5, Xã Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè, Tỉnh Hồ Chí Minh 02837815478
11 NT Thế Sơn 2780, Huỳnh Tấn Phát, Ấp 5, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Tỉnh Hồ Chí Minh 0349224787
12 NT Tâm Châu 2018, Huỳnh Tấn Phát, Kp7, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Tỉnh Hồ Chí Minh 0938333714
13 NT Minh Thy 2/6B, Huỳnh Tấn Phát, Kp7, Thị Trấn Nhà Bè, Huyện Nhà Bè, Tỉnh Hồ Chí Minh 0938333714