Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 1

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Châu Ngọc Số 31, Nguyễn Du, Bến Nghé, quận 1, Hồ Chí Minh 02838221197
2 HT Số 5 Số 60, Nguyễn Du, Bến Nghé, quận 1, Hồ Chí Minh 02838399732
3 NT Đức Dung Số 156, Cô Giang, Cô Giang, quận 1, Hồ Chí Minh 0916941411
4 NT Vạn Kim Số 225A, Cống Quỳnh, Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Hồ Chí Minh 0906795765
5 NT Hoa Khai Số 126, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Hồ Chí Minh 0903099883
6 NT Đức Huy Số 202, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Hồ Chí Minh 02838369181
7 NT Bích Hà Số 137, Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Hồ Chí Minh 0933366058
8 NT Ngân Hà Số 218, Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, quận 1, Hồ Chí Minh 0937234829
9 NT Ngân Hà Số 218, Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, quận 1, Hồ Chí Minh 0937234829
10 NT Minh Châu 2 Số 226, Hai Bà Trưng, Tân Định, quận 1, Hồ Chí Minh 0325806211
11 NT My Phương 2 Số 32, Trần Khắc Chân, Tân Định, quận 1, Hồ Chí Minh 0914162715
12 NT Nguyễn Thúy Số 99, Trần Quang Khải, Tân Định, quận 1, Hồ Chí Minh 0937132023
13 NT Trung Tâm Số 190E, Trần Quang Khải, Tân Định, quận 1, Hồ Chí Minh 0908626993