Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 1

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 HT Số 16 66-68, Bà Lê Chân, Tân Định, Q 1, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838209258
2 HT Trung Tâm 298, Hai Bà Trưng, Tân Định, Q 1, Tỉnh Hồ Chí Minh 0902702344
3 NT Bích Hà 137, Trần Đình Xu, P Nguyễn Cư Trinh, Q 1, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838386268
4 NT Đức Huy 202, Nguyễn Cư Trinh, P Nguyễn Cư Trinh, Q 1, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838369181
5 NT Ngân Hà 218, Cống Quỳnh, P Phạm Ngũ Lão, Q 1, Tỉnh Hồ Chí Minh 0902527569
6 NT Nhị Trưng 410, Hai Bà Trưng, Tân Định, Q 1, Tỉnh Hồ Chí Minh 02837361934
7 NT Nhị Trưng 3 364, Hai Bà Trưng, Tân Định, Q 1, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909480889
8 NT Thanh Hà. 57, Cô Giang, P Cầu Ông Lãnh, Q 1, Tỉnh Hồ Chí Minh 0903099883