Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 1

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Nguyễn Thúy 57, Trần Quang Khải, Tân Định, Q 1, Tỉnh Hồ Chí Minh 0903018944
2 HT Số 20 190E, Trần Quang Khải, Tân Định, Q 1, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909131988
3 NT My Phương 2 32, Trần Khắc Chân, Tân Định, Q 1, Tỉnh Hồ Chí Minh 0903125117
4 NT Nhị Trưng 410, Hai Bà Trưng, Tân Định, Q 1, Tỉnh Hồ Chí Minh 02837361934
5 NT Nhị Trưng 3 364, Hai Bà Trưng, Tân Định, Q 1, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909480889
6 NT Minh Châu 7 380, Hai Bà Trưng, Tân Định, Q 1, Tỉnh Hồ Chí Minh 0914784919
7 NT Minh Châu 12 352, Hai Bà Trưng, Tân Định, Q 1, Tỉnh Hồ Chí Minh 0914784920
8 NT Minh Châu 2 226, Hai Bà Trưng, Tân Định, Q 1, Tỉnh Hồ Chí Minh 0914784921
9 NT Minh Châu 1 43, Nguyễn Hữu Cầu, Tân Định, Q 1, Tỉnh Hồ Chí Minh 0914784922
10 NT Đức Huy 202, Nguyễn Cư Trinh, P Nguyễn Cư Trinh, Q 1, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838369181
11 NT Đức Dung 156, Cô Giang, P Cô Giang, Q 1, Tỉnh Hồ Chí Minh 0916941411
12 NT Ngân Hà 218, Cống Quỳnh, P Phạm Ngũ Lão, Q 1, Tỉnh Hồ Chí Minh 0902527569
13 NT Bích Hà 137, Trần Đình Xu, P Nguyễn Cư Trinh, Q 1, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838386268
14 NT Vạn Kim 225A, Cống Quỳnh, P Nguyễn Cư Trinh, Q 1, Tỉnh Hồ Chí Minh 0906795765
15 HT Số 12 122, Bùi Thị Xuân, P Phạm Ngũ Lão, Q 1, Tỉnh Hồ Chí Minh 0338788422
16 NT Số 5 60,Nguyễn Du,Bến Nghé,Quận 1,HCM 0919308009
17 NT Bích Hà 137,Trần Đình Xu,Nguyễn Cư Trinh,Quận 1 0933366058
18 NT Bích Hà 137,Trần Đình Xu,Nguyễn Cư Trinh,Quận 1, Hồ Chí Minh 0933.3660.58