Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 10

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Hồng Sương 308, Đường Bà Hạt, P 9, Q 10, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909888528
2 NT Kim Châu. 15, Đường Hồ Bá Kiện, P 15, Q 10, Tỉnh Hồ Chí Minh 0989678995
3 NT Khang Phúc 77, Đường Thành Thái , P 14, Q 10, Tỉnh Hồ Chí Minh 0939036690
4 NT Ngọc Bích.. 255, Đường Nguyễn Duy Dương, P 4, Q 10, Tỉnh Hồ Chí Minh 0906365115
5 NT Nhân Văn 283, Đường Lý Thái Tổ, P 9, Q 10, Tỉnh Hồ Chí Minh 0906602585
6 NT Phương Chính 514, Đường 3/2, P 14, Q 10, Tỉnh Hồ Chí Minh 0979643496
7 NT Phương Đông 7A/25, Đường Thành Thái, P 14, Q 10, Tỉnh Hồ Chí Minh 0934070506
8 NT Số 3 583, Đường Cách Mạng Tháng Tám, P 15, Q 10, Tỉnh Hồ Chí Minh 093692939
9 NT Thiên Phát 14, Đường 3/2, P 14, Q 10, Tỉnh Hồ Chí Minh 0886118195
10 NT Trường Sinh 42/2, Đường Nguyển Giản Thanh, P 15, Q 10, Tỉnh Hồ Chí Minh 0939095801