Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 10

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Nhân Văn 283A Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10, Tp HCM 0906602585
2 Nhà thuốc Trường Sinh 42/2 Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10, Tp HCM 0939095801
3 Nhà thuốc Trường Sinh( Hồng Ân cũ) 233 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10,Tp HCM 083853266
4 Nhà thuốc Phương Đông 7A/55 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp HCM 0934070506
5 Nhà thuốc Minh Trí L11 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp HCM ( giao hàng 451/8 Tô Hiến Thành) 0917437780
6 Nhà thuốc Công Tâm 46 Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Tp HCM 0902410039
7 Quầy thuốc D24 134/1 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Tp HCM 0917769309
8 Quầy thuốc L15 Số 134/1 Tô HIến Thành, Phường 15, Quận 10, Tp HCM 0917536469
9 Nhà thuốc Nhân Văn 283A Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10, Tp HCM 0906602585
10 Nhà thuốc Trường Sinh 42/2 Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10, Tp HCM 0939095801
11 Nhà thuốc Trường Sinh( Hồng Ân cũ) 233 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10,Tp HCM 083853266
12 Nhà thuốc Phương Đông 7A/55 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp HCM 0934070506
13 Nhà thuốc Minh Trí L11 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp HCM ( giao hàng 451/8 Tô Hiến Thành) 0917437780
14 Nhà thuốc Công Tâm 46 Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Tp HCM 0902410039
15 Quầy thuốc D24 134/1 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Tp HCM 0917769309
16 Quầy thuốc L15 Số 134/1 Tô HIến Thành, Phường 15, Quận 10, Tp HCM 0917536469
17 Nhà thuốc Nhân Văn 283A Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10, Tp HCM 0906602585
18 Nhà thuốc Trường Sinh 42/2 Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10, Tp HCM 0939095801
19 Nhà thuốc Trường Sinh( Hồng Ân cũ) 233 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10,Tp HCM 083853266
20 Nhà thuốc Phương Đông 7A/55 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp HCM 0934070506
21 Nhà thuốc Minh Trí L11 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp HCM ( giao hàng 451/8 Tô Hiến Thành) 0917437780
22 Nhà thuốc Công Tâm 46 Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Tp HCM 0902410039
23 Quầy thuốc D24 134/1 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Tp HCM 0917769309
24 Quầy thuốc L15 Số 134/1 Tô HIến Thành, Phường 15, Quận 10, Tp HCM 0917536469
25 Nhà thuốc Nhân Văn 283A Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10, Tp HCM 0906602585
26 Nhà thuốc Trường Sinh 42/2 Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10, Tp HCM 0939095801
27 Nhà thuốc Trường Sinh( Hồng Ân cũ) 233 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 10,Tp HCM 083853266
28 Nhà thuốc Phương Đông 7A/55 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp HCM 0934070506
29 Nhà thuốc Minh Trí L11 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp HCM ( giao hàng 451/8 Tô Hiến Thành) 0917437780
30 Nhà thuốc Công Tâm 46 Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Tp HCM 0902410039
31 Quầy thuốc D24 134/1 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Tp HCM 0917769309
32 Quầy thuốc L15 Số 134/1 Tô HIến Thành, Phường 15, Quận 10, Tp HCM 0917536469
33 Nhà thuốc Phương Chính 514 Đường 3/2, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh 0916186189