Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 10

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Phương Chính 514, Đường 3/2, P 14, Q 10, Tỉnh Hồ Chí Minh 0979643496
2 NT Hồng Phúc 533 - 535, Đường Sư Vạn Hạnh, P 13, Q 10, Tỉnh Hồ Chí Minh 0937125320
3 NT Nhân Văn 283, Đường Lý Thái Tổ, P 9, Q 10, Tỉnh Hồ Chí Minh 0906602585
4 NT Khang Phúc 77, Đường Thành Thái , P 14, Q 10, Tỉnh Hồ Chí Minh 0939036690
5 NT Gia Hân 284/43, Đường Lý Thường Kiệt, P 14, Q 10, Tỉnh Hồ Chí Minh 0902777354
6 NT Khang Phúc 571b, Đường Cách Mạng Tháng Tám, P 15, Q 10, Tỉnh Hồ Chí Minh 01285868088
7 NT Hồng Sương 308, Đường Bà Hạt, P 9, Q 10, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909888528
8 NT Trường Sinh. 42/2, Đường Nguyển Giản Thanh, P 15, Q 10, Tỉnh Hồ Chí Minh 0939095801
9 NT Đồng Tiến 7a/29, Đường Thành Thái, P 14, Q 10, Tỉnh Hồ Chí Minh 0903876114
10 NT Phương Ngân 479, Đường Cách Mạng Tháng Tám, P 13, Q 10, Tỉnh Hồ Chí Minh 0917250809
11 NT Minh Trí 451/8, Đường Tô Hiến Thành, P 14, Q 10, Tỉnh Hồ Chí Minh 0917437780
12 NT Kim Châu. 15, Đường Hồ Bá Kiện, P 15, Q 10, Tỉnh Hồ Chí Minh 0989678995
13 NT Thiên Phát 14, Đường 3/2, P 14, Q 10, Tỉnh Hồ Chí Minh 0886118195
14 NT Số 3 583, Đường Cách Mạng Tháng Tám, P 15, Q 10, Tỉnh Hồ Chí Minh 093692939
15 NT Phương Đông 7A/25, Đường Thành Thái, P 14, Q 10, Tỉnh Hồ Chí Minh 0934070506
16 NT Phúc Thiện 129, Đường Nguyễn Lâm, P 6, Q 10, Tỉnh Hồ Chí Minh 0907212131
17 NT Ngọc Bích 255, Đường Nguyễn Duy Dương, P 4, Q 10, Tỉnh Hồ Chí Minh 0906365115
18 NT Vân Linh 198, Đường Bà Hạt, P 9, Q 10, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909768083
19 NT Trường Sinh.. 233, Đường Ngô Quyền, P 6, Q 10, Tỉnh Hồ Chí Minh 01288634227
20 NT Công Tâm 46, Đường Trần Nhân Tôn, P 2, Q 10, Tỉnh Hồ Chí Minh 0902410039