Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 11

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Hiền Hòa Số 106i/19, Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, Hồ Chí Minh 0973473705
2 NT Lợi Thanh Bình Số 148, Đội Cung, phường 14, quận 11, Hồ Chí Minh 0923292868
3 NT Kim Anh Số 129, Đường 100 Bình Thới, phường 14, quận 11, Hồ Chí Minh 0908922643
4 NT Số 1 Số 14, Ông ích Khiêm, phường 14, quận 11, Hồ Chí Minh 02838650988
5 NT Nhơn Chúng Số 26, Ông ích Khiêm, phường 14, quận 11, Hồ Chí Minh 02838658413