Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 11

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Kim Loan 10 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Tp HCM 0838619774
2 NT số 1 6 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Tp HCM 0838650988
3 NT số 31 31 Trịnh Đình Trọng, Phường 5, Quận 11,Tp HCM 0832128719
4 NT Thuận Khang Dược Hãng 1029 Đường 3/2, Phường 6, Quận 11, Tp HCM 0908664361
5 NT Việt Đức 92 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 15, Quận 11, Tp HCM 0944162569
6 NT Việt số 1 596 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 11, Tp HCM 01698883456