Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 11

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Kim Anh 129 Đường 100 Bình Thới, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 0908922643
2 NT Kim Loan 10 Ông Ích Khiêm, Phường 14, 11, Tp HCM 0838619774
3 NT Nguyên 129 Lạc Long Quân, Phường 3, 11, Tp HCM 0839633248
4 NT Nhơn Chúng Đường SN 26 Ông Ích Khiêm, Phường 14, 11, Tp HCM 0838658413
5 NT Phương Nguyên 34CK19 Lạc Long quân, Phường 5, 11, Tp HCM 0936881691
6 NT số 1 6 Ông Ích Khiêm, Phường 14, 11, Tp HCM 0838650988
7 NT số 31 31 Trịnh Đình Trọng, Phường 5, 11,Tp HCM 0832128719
8 NT Thuận Khang Dược Hãng 1029 Đường 3/2, Phường 6, 11, Tp HCM 0908664361
9 NT Việt Đức 92 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 15, 11, Tp HCM 0944162569
10 NT Việt số 1 596 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, 11, Tp HCM 01698883456