Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 11

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Việt Số 1 596, Nguyễn Chí Thanh, P 7, Q 11, Tỉnh Hồ Chí Minh 02866822700
2 NT Số 1 14, Ông ích Khiêm, P 14, Q 11, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838650988
3 NT Kim Loan 10, Ông ích Khiêm, P 14, Q 11, Tỉnh Hồ Chí Minh 0283619774
4 NT Nhơn Chúng Đường 26, Ông ích Khiêm, P 14, Q 11, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838658413
5 NT Kim Anh 129, Đường 100 Bình Thới, P 14, Q 11, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908922643
6 NT Thảo Trinh 127, Đường 100 Bình Thới, P 14, Q 11, Tỉnh Hồ Chí Minh 0902701778
7 NT Phúc Nguyên 111, Đường 100 Bình Thới, P 14, Q 11, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908246272
8 NT Việt Đức 92, Nguyễn Thị Nhỏ, P 15, Q 11, Tỉnh Hồ Chí Minh 0944162569
9 NT Nguyên 129, Lạc Long Quân, P 3, Q 11, Tỉnh Hồ Chí Minh 0379139346
10 NT Minh Phước 144, Đội Cung, P 14, Q 11, Tỉnh Hồ Chí Minh 0968878936
11 NT Lợi Thanh Bình 148, Đội Cung, P 14, Q 11, Tỉnh Hồ Chí Minh 0923292868
12 NT An Bảo 393, Minh Phụng, P 10, Q 11, Tỉnh Hồ Chí Minh