Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 11

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Việt số 1 596 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 11, Tp HCM 01698883456
2 Nhà thuốc Việt Đức 92 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 15, Quận 11, Tp HCM 0944.162.569
3 Nhà thuốc Nhơn Chúng Đường SN 26 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Tp HCM 02838.658.413
4 Nhà thuốc Kim Loan 10 Ông Ích Khiêm, Phường 4, Quận 11, Tp HCM 02838.619.774
5 Nhà thuốc số 1 6 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Tp HCM 02838.650.988
6 Nhà thuốc Minh Quân 349D Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Tp HCM 02862640462
7 Nhà thuốc Nguyên 129 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp HCM 02839.633.248
8 Nhà thuốc Thuận Khang Dược Hãng 1029 Đường 3/2, Phường 6, Quận 11, Tp HCM 0908664361
9 Nhà thuốc số 31 31 Trịnh Đình Trọng, Phường 5, Quận 11,Tp HCM 02832.128.719
10 Nhà thuốc Phương Nguyên 34CK19 Lạc Long quân, Phường 5, Quận 11, Tp HCM 0936881691