Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 11

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Việt số 1 596 Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 11, Tp HCM 01698883456
2 Nhà thuốc Việt Đức 92 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 15, Quận 11, Tp HCM 0944.162.569
3 Nhà thuốc Nhơn Chúng Đường SN 26 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Tp HCM 02838.658.413
4 Nhà thuốc Kim Loan 10 Ông Ích Khiêm, Phường 4, Quận 11, Tp HCM 02838.619.774
5 Nhà thuốc số 1 6 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Tp HCM 02838.650.988
6 Nhà thuốc Minh Quân 349D Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Tp HCM 02862640462
7 Nhà thuốc Nguyên 129 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp HCM 02839.633.248
8 Nhà thuốc Thuận Khang Dược Hãng 1029 Đường 3/2, Phường 6, Quận 11, Tp HCM 0908664361
9 Nhà thuốc số 31 31 Trịnh Đình Trọng, Phường 5, Quận 11,Tp HCM 02832.128.719
10 Nhà thuốc Phương Nguyên 34CK19 Lạc Long quân, Phường 5, Quận 11, Tp HCM 0936881691
11 Nhà thuốc Phương Nguyên 34CK19 Lạc Long quân, Phường 5, Quận 11, Tp HCM 0936881691