Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 12

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT 499 499, Đường Tô Ký, P Trung Mỹ Tây, Q 12, Tỉnh Hồ Chí Minh 0902972499
2 NT Bảo Châu 91\3, Đường Nguyễn Thị Đặng , P Tân Thới Hiệp, Q 12, Tỉnh Hồ Chí Minh 0964421004
3 NT Bảo Linh. 112, Đường Nguyễn Ảnh Thủ, Pgường Hiệp Thành, Q 12, Tỉnh Hồ Chí Minh 0933330889
4 NT Bảo Thanh 486, Đường Lê Văn Khương, P Thới An, Q 12, Tỉnh Hồ Chí Minh 0355419454
5 NT Kim Anh 10, Đường Bùi Công Trừng, P Thạnh Lộc, Q 12, Tỉnh Hồ Chí Minh 0943271179
6 NT Minh Hải 88A, Đường Nguyễn Ảnh Thủ, P Hiệp Thành, Q 12, Tỉnh Hồ Chí Minh 02837170679
7 NT Minh Khuê 434, Đường Lê Văn Khương, P Thới An, Q 12, Tỉnh Hồ Chí Minh 0932097195
8 NT My Châu 5. 46, Đường Nguyễn Ảnh Thủ, P Tân Chánh Hiệp, Q 12, Tỉnh Hồ Chí Minh 0984063520
9 NT Nhiêu Lộc 585, Đường Tô Ký, P Trung Mỹ Tây, Q 12, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909446545
10 NT Phương Thuỳ 278, Đường Trần Thị Cờ, P Thới An, Q 12, Tỉnh Hồ Chí Minh 0982181357
11 NT Phương Vi 269, Đường Trần Thị Cờ, P Thới An, Q 12, Tỉnh Hồ Chí Minh 0903874679
12 NT Thanh Nguyệt 80, Đường Tân Thới Hiệp 7, P Tân Thới Hiệp, Q 12, Tỉnh Hồ Chí Minh 02862740167
13 NT Trường Sinh. 176A, Đường Nguyễn Thị Kiểu, P Hiệp Thành, Q 12, Tỉnh Hồ Chí Minh 0978674008