Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 12

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Đăng Nguyên 285 Trần Thị Cờ, P. Thới An, Quận 12, Tp HCM 0908116006
2 Nhà thuốc Bảo Linh 112 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Quận 12, Tp HCM 0933330889
3 Nhà thuốc Minh Khuê 434 Lê Văn Khương, Phường thới an, Quận 12, Tp HCM 0932097195
4 Nhà thuốc Bảo Châu 91/3 Tổ 17, KP 3, P. Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp HCM 0964421004
5 Nhà thuốc Nhiêu Lộc. 585 Tô Ký, P. Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp HCM 0909446545
6 Nhà thuốc Long Châu 18 17/1 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp HCM 0965513097
7 Nhà thuốc Hùng Châu 7A Nguyễn Ánh Thủ, P. Hiệp Thành, Quận 12, Tp HCM 0942999132
8 Nhà thuốc Phương Thùy 287 Trần Thị Cờ, P. Thới An, Quận 12, Tp HCM 0982181357
9 Nhà thuốc Minh Châu 7 991 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp HCM 02862864949
10 Nhà thuốc Đăng Nguyên 285 Trần Thị Cờ, P. Thới An, Quận 12, Tp HCM 0908116006
11 Nhà thuốc Bảo Linh 112 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Quận 12, Tp HCM 0933330889
12 Nhà thuốc Minh Khuê 434 Lê Văn Khương, Phường thới an, Quận 12, Tp HCM 0932097195
13 Nhà thuốc Bảo Châu 91/3 Tổ 17, KP 3, P. Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp HCM 0964421004
14 Nhà thuốc Nhiêu Lộc. 585 Tô Ký, P. Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp HCM 0909446545
15 Nhà thuốc Long Châu 18 17/1 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp HCM 0965513097
16 Nhà thuốc Hùng Châu 7A Nguyễn Ánh Thủ, P. Hiệp Thành, Quận 12, Tp HCM 0942999132
17 Nhà thuốc Phương Thùy 287 Trần Thị Cờ, P. Thới An, Quận 12, Tp HCM 0982181357
18 Nhà thuốc Minh Châu 7 991 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp HCM 02862864949
19 Nhà thuốc Đăng Nguyên 285 Trần Thị Cờ, P. Thới An, Quận 12, Tp HCM 0908116006
20 Nhà thuốc Bảo Linh 112 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Quận 12, Tp HCM 0933330889
21 Nhà thuốc Minh Khuê 434 Lê Văn Khương, Phường thới an, Quận 12, Tp HCM 0932097195
22 Nhà thuốc Bảo Châu 91/3 Tổ 17, KP 3, P. Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp HCM 0964421004
23 Nhà thuốc Nhiêu Lộc. 585 Tô Ký, P. Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp HCM 0909446545
24 Nhà thuốc Long Châu 18 17/1 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp HCM 0965513097
25 Nhà thuốc Hùng Châu 7A Nguyễn Ánh Thủ, P. Hiệp Thành, Quận 12, Tp HCM 0942999132
26 Nhà thuốc Phương Thùy 287 Trần Thị Cờ, P. Thới An, Quận 12, Tp HCM 0982181357
27 Nhà thuốc Minh Châu 7 991 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp HCM 02862864949
28 Nhà thuốc Đăng Nguyên 285 Trần Thị Cờ, P. Thới An, Quận 12, Tp HCM 0908116006
29 Nhà thuốc Bảo Linh 112 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Hiệp Thành, Quận 12, Tp HCM 0933330889
30 Nhà thuốc Minh Khuê 434 Lê Văn Khương, Phường thới an, Quận 12, Tp HCM 0932097195
31 Nhà thuốc Bảo Châu 91/3 Tổ 17, KP 3, P. Tân Thới Hiệp, Quận 12, Tp HCM 0964421004
32 Nhà thuốc Nhiêu Lộc. 585 Tô Ký, P. Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp HCM 0909446545
33 Nhà thuốc Long Châu 18 17/1 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp HCM 0965513097
34 Nhà thuốc Hùng Châu 7A Nguyễn Ánh Thủ, P. Hiệp Thành, Quận 12, Tp HCM 0942999132
35 Nhà thuốc Phương Thùy 287 Trần Thị Cờ, P. Thới An, Quận 12, Tp HCM 0982181357
36 Nhà thuốc Minh Châu 7 991 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp HCM 02862864949
37 Nhà thuốc Bảo Trân 368 Đông Hưng Thuận 10, P. Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp HCM 01222611415
38 Nhà thuốc Ngọc Ánh 238 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp HCM 0972826311