Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 2

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Á Châu 2 Số 60, Song Hành, An Phú, quận 2, Hồ Chí Minh 02862810504
2 NT Hồng Nhung Số 36, Đường Số 3, Bình An, quận 2, Hồ Chí Minh 0906080978
3 NT Trường Thành Số 186, Trần Não, Bình An, quận 2, Hồ Chí Minh 0938160879
4 NT 68 Số 570, Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, quận 2, Hồ Chí Minh 0794650129
5 NT Thành Tín Số 961, Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Đông, quận 2, Hồ Chí Minh 0929077057
6 NT Á châu 1 Số 48, Lê Văn Thịnh, Bình Trưng Tây, quận 2, Hồ Chí Minh 02837437163
7 NT Quỳnh Lâm Số 628, Nguyễn Thị Đinh, Bình Trưng Tây, quận 2, Hồ Chí Minh 0909103109
8 NT Ngọc Giàu Số 623A, Nguyễn Thị Đinh, Cát Lái, quận 2, Hồ Chí Minh 02822106388
9 NT Long Châu Số 53, Quốc Hương, Thảo Điên, quận 2, Hồ Chí Minh 0906080978