Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 2

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Ánh Hoan SN 375 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trung Tây, Quận 2, Tp. HCM 0908789660
2 Nhà thuốc Trường Thành 58 Trần Não, P. Bình An, Quận 2, Tp HCM 0909147616
3 Nhà thuốc Ngọc Giàu 623A Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Quận 2, Tp HCM 0120781233
4 Nhà thuốc Ánh Hoan SN 375 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trung Tây, Quận 2, Tp. HCM 0908789660
5 Nhà thuốc Trường Thành 58 Trần Não, P. Bình An, Quận 2, Tp HCM 0909147616
6 Nhà thuốc Ngọc Giàu 623A Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Quận 2, Tp HCM 0120781233
7 Nhà thuốc Ánh Hoan SN 375 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trung Tây, Quận 2, Tp. HCM 0908789660
8 Nhà thuốc Trường Thành 58 Trần Não, P. Bình An, Quận 2, Tp HCM 0909147616
9 Nhà thuốc Ngọc Giàu 623A Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Quận 2, Tp HCM 0120781233
10 Nhà thuốc Ánh Hoan SN 375 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trung Tây, Quận 2, Tp. HCM 0908789660
11 Nhà thuốc Trường Thành 58 Trần Não, P. Bình An, Quận 2, Tp HCM 0909147616
12 Nhà thuốc Ngọc Giàu 623A Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Quận 2, Tp HCM 0120781233
13 Nhà thuốc Nhật An 37 Quốc Hương, P. Thảo Điền, Quận 2, Tp HCM 01233291981