Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 2

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT 68 570, Nguyễn Duy Trinh, P Bình Trưng Đông, Q 2, Tỉnh Hồ Chí Minh 0794650129
2 NT An khánh 311-A13, Lương Định Của, P Bình Khánh, Q 2, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908668117
3 NT Ánh hoan 375-377, Nguyễn Duy Trinh, P Bình Trưng Đông, Q 2, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908789660
4 NT Ngọc Giàu 623A, Nguyễn Thị Đinh, P Cát Lái, Q 2, Tỉnh Hồ Chí Minh 02822106388
5 NT Nhật An 37, Quốc Hương, P Thảo Điên, Q 2, Tỉnh Hồ Chí Minh 0937856168
6 NT Quỳnh Lâm 628, Nguyễn Thị Đinh, P Bình Trưng Tây, Q 2, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909103109
7 NT Trường Thành 186, Trần Não, P Bình An, Q 2, Tỉnh Hồ Chí Minh 0938160879