Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 2

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Ánh Hoan SN 375 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trung Tây, Quận 2, Tp. HCM 0908789660
2 Nhà thuốc Trường Thành 58 Trần Não, P. Bình An, Quận 2, Tp HCM 0909147616
3 Nhà thuốc Ngọc Giàu 623A Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Quận 2, Tp HCM 0120781233
4 Nhà thuốc Ánh Hoan SN 375 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trung Tây, Quận 2, Tp. HCM 0908789660
5 Nhà thuốc Trường Thành 58 Trần Não, P. Bình An, Quận 2, Tp HCM 0909147616
6 Nhà thuốc Ngọc Giàu 623A Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Quận 2, Tp HCM 0120781233
7 Nhà thuốc Ánh Hoan SN 375 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trung Tây, Quận 2, Tp. HCM 0908789660
8 Nhà thuốc Trường Thành 58 Trần Não, P. Bình An, Quận 2, Tp HCM 0909147616
9 Nhà thuốc Ngọc Giàu 623A Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Quận 2, Tp HCM 0120781233