Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 2

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Trường Thành 58 Trần Não, P. Bình An, Quận 2, Tp HCM 0909147616
2 Nhà thuốc Ánh Hoan SN 375 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trung Tây, Quận 2, Tp. HCM 0908789660
3 Nhà thuốc 68 570 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp HCM 01214650129
4 Nhà thuốc An Khánh 311-A13 chợ Bình Khánh, Lương Định Của, P. Bình Khánh,Quận 02, Tp HCM 0906826566
5 Nhà thuốc Đức Anh 369 Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Quận 2, Tp HCM 0908508495
6 Nhà thuốc Ngọc Giàu 623A Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Quận 2, Tp HCM 0120781233