Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 2

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT An khánh 311-A13, Lương Định Của, P Bình Khánh, Q 2, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908668117
2 NT Quỳnh Lâm 628, Nguyễn Thị Đinh, P Bình Trưng Tây, Q 2, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909103109
3 NT Ngọc Giàu 623A, Nguyễn Thị Đinh, P Cát Lái, Q 2, Tỉnh Hồ Chí Minh 02822106388
4 NT Á châu 1 48, Lê Văn Thịnh, P Bình Trưng Tây, Q 2, Tỉnh Hồ Chí Minh 02837437163
5 NT Á Châu 2 60, Song Hành, P An Phú , Q 2, Tỉnh Hồ Chí Minh 02862810504
6 NT Ánh hoan 375-377, Nguyễn Duy Trinh, P Bình Trưng Đông, Q 2, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908789660
7 NT 68 570, Nguyễn Duy Trinh, P Bình Trưng Đông, Q 2, Tỉnh Hồ Chí Minh 0794650129
8 NT Trường Thành 186, Trần Não, P Bình An, Q 2, Tỉnh Hồ Chí Minh 0938160879
9 NT Nhật An 37, Quốc Hương, P Thảo Điên, Q 2, Tỉnh Hồ Chí Minh 0937856168
10 NT Long Châu 53,Quốc Hương,Phường Thảo Điên,Quận 2,Thành Phố Hồ Chí Minh 0906080978
11 NT Long Châu 53,Quốc Hương,Phường Thảo Điên,Quận 2,Thành Phố Hồ Chí Minh 0906080978