Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 3

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Bồi Nhơn Đường Số 174/32A, Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, quận 3, Hồ Chí Minh 0908.4678.95
2 NT Ngọc châu 2 Số 177, Nguyễn Thiện Thuật, phường 4, quận 3, Hồ Chí Minh 02838323365
3 NT Minh Châu 10 Số 310, Điện Biên Phủ, phường 8, quận 3, Hồ Chí Minh 02838342625
4 NT Liên Châu Số 361, Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Hồ Chí Minh 0938112858
5 NT Long Châu Số 379, Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Hồ Chí Minh 018006928
6 NT Liên Châu 2 Số 415, Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Hồ Chí Minh 0938112858
7 NT Minh Châu 8 Số 431, Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Hồ Chí Minh 0325806211
8 NT Minh Châu 9 Số 435, Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Hồ Chí Minh 0325806211
9 NT Nhân Phong Đường Số 447B, Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Hồ Chí Minh 0283.8465.090
10 NT Đại Phúc Số 152, Trần Quốc Thảo, phường 9, quận 3, Hồ Chí Minh 0913113247
11 NT Ba Bảy Số 400, Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3, Hồ Chí Minh 0909567116
12 NT Thái Hòa Số 398A, Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3, Hồ Chí Minh 0961581239
13 NT Hồng Ngọc 1 Số 87, Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, Hồ Chí Minh 0919.5663.88
14 NT Thiên An Số 306, Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, Hồ Chí Minh 0919148225
15 NT Hồng Ngọc Số 390, Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, Hồ Chí Minh 0919566388
16 NT Nam Quang Số 400A, Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, Hồ Chí Minh 0908253388
17 NT Minh Khôi Số 520, Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, Hồ Chí Minh 0286.2525.111