Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 3

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Ngọc châu 2 Số 177, Nguyễn Thiện Thuật, phường 4, quận 3, Hồ Chí Minh 02838323365
2 NT Minh Châu 10 Số 310, Điện Biên Phủ, phường 8, quận 3, Hồ Chí Minh 02838342625
3 NT Liên Châu Số 361, Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Hồ Chí Minh 0938112858
4 NT Long Châu Số 379, Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Hồ Chí Minh 018006928
5 NT Liên Châu 2 Số 415, Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Hồ Chí Minh 0938112858
6 NT Minh Châu 8 Số 431, Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Hồ Chí Minh 0325806211
7 NT Minh Châu 9 Số 435, Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Hồ Chí Minh 0325806211
8 NT Đại Phúc Số 152, Trần Quốc Thảo, phường 9, quận 3, Hồ Chí Minh 0913113247
9 NT Ba Bảy Số 400, Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3, Hồ Chí Minh 0909567116
10 NT Thái Hòa Số 398A, Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3, Hồ Chí Minh 0961581239
11 NT Thiên An Số 306, Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, Hồ Chí Minh 0919148225
12 NT Hồng Ngọc Số 390, Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, Hồ Chí Minh 0919566388
13 NT Nam Quang Số 400A, Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, Hồ Chí Minh 0908253388
14 NT Hồng Ngọc 1 Số 87, Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, Hồ Chí Minh 0919566388
15 NT Bồi Nhơn Đường Số 174/32A, Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, quận 3, Hồ Chí Minh 0908467895
16 NT Minh Khôi Số 520, Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, Hồ Chí Minh 02862525111