Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 3

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Ba Bảy 400, Cách Mạng Tháng 8, P 11, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909567116
2 NT Bảo Quỳnh 160, Cách Mạng Tháng 8, Phườơng 10, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 0936226602
3 NT Bảo Việt 45, Vườn Chuối, P 4, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 0919165313
4 NT Đại Phúc 152, Trần Quốc Thảo, P 9, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 0913113247
5 NT Hồng Ngọc 1 87, Trần Quang Diệu, P 13, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 0919566388
6 NT Hồng Ngọc. 78A, Lê Văn Sỹ, P 14, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 02839319976
7 NT Liên Châu 361, Hai Bà Trưng, P 8, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 0938112858
8 NT Long Châu 375, Hai Bà Trưng, P 8, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 0327802741
9 NT Long Châu.. 422-424, Cách Mạng Tháng 8, P 11, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 0327802743
10 NT Long Châu… 409, Hai Bà Trưng, P 8, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 0327802744
11 NT Long Châu…. 399, Hai Bà Trưng, P 8, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 0327802742
12 NT Minh Khôi 520, Lê Văn Sỹ, P 14, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 02862525111
13 NT Nam Quang 400A, Lê Văn Sỹ, P 14, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908253388
14 NT Ngọc châu 2 177, Nguyễn Thiện Thuật, P 4, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh
15 NT Thái Hòa 398A, Cách Mạng Tháng 8, P 11, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 0961581239
16 NT Thiên An 306, Lê Văn Sỹ, P 14, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 02862775792
17 NT Vườn Chuối 39, Vườn Chuối, P 4, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838357949