Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 3

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Đại Phúc SN 152 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp HCM 0913113247
2 Nhà thuốc Long Châu 379 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3,Tp HCM 08 540 47487
3 Nhà thuốc Đại Phúc SN 152 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp HCM 0913113247
4 Nhà thuốc Long Châu 379 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3,Tp HCM 08 540 47487
5 Nhà thuốc Đại Phúc SN 152 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp HCM 0913113247
6 Nhà thuốc Long Châu 379 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3,Tp HCM 08 540 47487
7 Nhà thuốc Đại Phúc SN 152 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp HCM 0913113247
8 Nhà thuốc Long Châu 379 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3,Tp HCM 08 540 47487