Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 3

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Bảo Quỳnh 160, Cách Mạng Tháng 8, Phườơng 10, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 0936226602
2 NT Thái Hòa. 398A, Cách Mạng Tháng 8, P 11, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 0961581239
3 NT Ba Bảy 400, Cách Mạng Tháng 8, P 11, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909567116
4 NT Long Châu. 379, Hai Bà Trưng, P 8, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 0327802741
5 NT Hồng Ngọc 1. 87, Trần Quang Diệu, P 13, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 0919566388
6 NT Nam Quang 400A, Lê Văn Sỹ, P 14, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908253388
7 NT Hồng Ngọc.. 78A, Lê Văn Sỹ, P 14, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 02839319976
8 NT Đại Phúc. 152, Trần Quốc Thảo, P 9, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 0913113247
9 NT Thiên An. 306, Lê Văn Sỹ, P 14, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 02862775792
10 NT Minh Châu 9 435, Hai Bà Trưng, P 8, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 02862785678
11 NT Minh Châu 8 431, Hai Bà Trưng, P 8, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838201240
12 NT Liên Châu 361, Hai Bà Trưng, P 8, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 0938112858
13 NT Minh Châu 10 321, Điện Biên Phủ, P 8, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 0938205065
14 NT Ngọc châu 2 177, Nguyễn Thiện Thuật, P 4, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh
15 NT Bồi Nhơn Đường 174/32A, Nguyễn Thiện Thuật, P 3, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh
16 NT Âu Châu 2 551, Nguyễn Đình Chiểu, P 2, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 0948301068
17 NT Hoàng Hân 92, Vườn Chuối, P 4, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908032920
18 NT Long Châu.. 375, Hai Bà Trưng, P 8, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 0327802741
19 NT Long Châu… 399, Hai Bà Trưng, P 8, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 0327802742
20 NT Long Châu…. 422-424, Cách Mạng Tháng 8, P 11, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 0327802743
21 NT Long Châu….. 409, Hai Bà Trưng, P 8, Q 3, Tỉnh Hồ Chí Minh 0327802744
22 NT Minh Khôi 520,Lê Văn Sỹ,P14,Quận 3,HCM 02862525111
23 NT Phami 430,Cách Mạng Tháng 8,P10,Quận 3,HCM 0973157131