Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 4

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Minh Quân 3 Số 322, Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Hồ Chí Minh 0908724604
2 NT Vân Anh 1 Số 11, Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, Hồ Chí Minh 02822115147
3 NT Kim Phát Dược Phòng Số 269, Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, Hồ Chí Minh 0908354436
4 NT Hồng Diệp Số 198T, Xóm Chiếu, phường 3, quận 4, Hồ Chí Minh 0388274524
5 NT Bảo Long Số 22, Vĩnh Hội, phường 4, quận 4, Hồ Chí Minh 02838254936
6 NT Hữu Nghị 2 Số 309, Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, Hồ Chí Minh 0949800269
7 NT Thiên Kim Pharmacy Q12, Nguyễn Hữu Hào, phường 6, quận 4, Hồ Chí Minh 0908525189
8 NT Vạn Xuân Số 113, Tân Vĩnh, phường 6, quận 4, Hồ Chí Minh 0915980012
9 NT Số 53 J268, khu tái thiết hoàng diệu, phường 8, quận 4, Hồ Chí Minh 0995044519
10 NT Tôn Đản Số 58, Tôn Đản, phường 10, quận 4, Hồ Chí Minh 0987129207
11 NT 36 Số 30, Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, Hồ Chí Minh 0783331314
12 NT Thanh tuyền Số 253, Tôn Đản, phường 15, quận 4, Hồ Chí Minh 0778989500
13 NT Hoàng Anh Số 325, Tôn Đản, phường 15, quận 4, Hồ Chí Minh 02839403276
14 NT Diệp Khả Số 682, Đoàn Văn Bơ, phường 16, quận 4, Hồ Chí Minh 0772764642
15 NT Bảo Ngọc Số 460b, nguyễn tất thành, phường 18, quận 4, Hồ Chí Minh 02839403276
16 NT Hoàng Yến B94, Nguyễn Thần Hiến, phường 18, quận 4, Hồ Chí Minh 0989337447