Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 4

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Minh Quân 3 Số 322, Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, Hồ Chí Minh 0908724604
2 NT Kim Phát Dược Phòng Số 269, Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, Hồ Chí Minh 0908354436
3 NT Hồng Diệp Số 198T, Xóm Chiếu, phường 3, quận 4, Hồ Chí Minh 0388274524
4 NT Bảo Long Số 22, Vĩnh Hội, phường 4, quận 4, Hồ Chí Minh 02838254936
5 NT Hữu Nghị 2 Số 309, Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, Hồ Chí Minh 0949800269
6 NT Số 53 J268, khu tái thiết hoàng diệu, phường 8, quận 4, Hồ Chí Minh 0995044519
7 NT 36 Số 30, Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, Hồ Chí Minh 0783331314
8 NT Thanh tuyền Số 253, Tôn Đản, phường 15, quận 4, Hồ Chí Minh 0778989500