Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 4

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT 36 30, Hoàng Diệu, P 12, Q 4, Tỉnh Hồ Chí Minh 01283331314
2 NT Hữu Nghị 2 309, Hoàng Diệu, P 6, Q 4, Tỉnh Hồ Chí Minh 0949800269
3 NT Minh Quân 3 322, Bến Vân Đồn, P 1, Q 4, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908724604
4 NT Kim Phát Dược Phòng 269, Tôn Thất Thuyết , P 3, Q 4, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908354436
5 NT Vạn Xuân 113, Tân Vĩnh, P 6, Q 4, Tỉnh Hồ Chí Minh 0915980012
6 NT Thanh Tuyền 253, Tản Đản, P 15, Q 4, Tỉnh Hồ Chí Minh 01228989500
7 NT Bảo Ngọc 460B, Nguyễn Tất Thành, P 18, Q 4, Tỉnh Hồ Chí Minh 02839403276
8 NT Số 53 J268, Khu Tái Thiết Hoàng Diệu, P 8, Q 4, Tỉnh Hồ Chí Minh 0995044519
9 NT Thiên Kim Pharmacy Q12, Nguyễn Hữu Hào, P 6, Q 4, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908525189
10 NT Vân Anh 1 11, Nguyễn Khoái , P 1, Q 4, Tỉnh Hồ Chí Minh 02822115147
11 NT Hoàng Anh 325, Tôn Đản, P 15, Q 4, Tỉnh Hồ Chí Minh 02839403276
12 NT Bảo Long 22, Vĩnh Hội, P 4, Q 4, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838254936
13 NT Diệp Khả 682, Đoàn Văn Bơ, P 16, Q 4, Tỉnh Hồ Chí Minh 0772764642