Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 5

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Thành Thái Số 441, An Dương Vương, phường 3, quận 5, Hồ Chí Minh 0838391024
2 NT Nhung Thành Số 33, Nguyễn Văn Đừng, phường 6, quận 5, Hồ Chí Minh 0938561555
3 NT Bảo Anh Dược Hãng Số 82, Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, Hồ Chí Minh 0839446335
4 NT Phước Hưng Số 110A, Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, Hồ Chí Minh 0909318316
5 NT Minh Phát 73B Số 73B, Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, Hồ Chí Minh 0938071622