Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 5

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Thành Thái Số 441, An Dương Vương, phường 3, quận 5, Hồ Chí Minh 0838391024
2 NT Cửu Long (Quầy Chị Thư) Số 158, Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, Hồ Chí Minh 0908368326
3 NT Nhung Thành Số 33, Nguyễn Văn Đừng, phường 6, quận 5, Hồ Chí Minh 0938561555
4 NT Vinh Phát Số 61, Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, Hồ Chí Minh 0839550995
5 NT Bảo Anh Dược Hãng Số 82, Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, Hồ Chí Minh 0839446335
6 NT Hải Phong Số 144, Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, Hồ Chí Minh 0938093335
7 NT Phước Hưng Số 110A, Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, Hồ Chí Minh 0909318316
8 NT Minh Phát 73B Số 73B, Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, Hồ Chí Minh 0938071622
9 NT Giác Luận Số 43, Lương Nhữ Học, phường 10, quận 5, Hồ Chí Minh 0909139662
10 NT Phúc Hưng Số 88, Triệu Quang Phục, phường 10, quận 5, Hồ Chí Minh 0934768716