Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 5

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Hoàng Ngọc 142 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Tp HCM 0908888043
2 Nhà thuốc Phúc Hưng 88 Triệu Quang Phục, Phường 10, Quận 5, Tp HCM 0934768716
3 Nhà thuốc Hoàng Ngọc 142 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Tp HCM 0908888043
4 Nhà thuốc Phúc Hưng 88 Triệu Quang Phục, Phường 10, Quận 5, Tp HCM 0934768716
5 Nhà thuốc Hoàng Ngọc 142 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Tp HCM 0908888043
6 Nhà thuốc Phúc Hưng 88 Triệu Quang Phục, Phường 10, Quận 5, Tp HCM 0934768716
7 Nhà thuốc Hoàng Ngọc 142 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Tp HCM 0908888043
8 Nhà thuốc Phúc Hưng 88 Triệu Quang Phục, Phường 10, Quận 5, Tp HCM 0934768716
9 Nhà thuốc Ngọc Tuyết 35 Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5, Tp HCM 0903008200
10 Nhà thuốc Đức Nhân 40 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Tp HCM 0908316965