Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 5

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Bảo Anh Dược Hãng 82 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Tp HCM 0839446335
2 NT Đức Nhân 40 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Tp HCM 0908316965
3 NT Hoàng Khang 87 Lương Nhữ Học, Phường 10, Quận 5, Tp.HCM 0918585441
4 NT Lộc Phát 690 Nguyễn Trãi, Phường 12, Quận 5, Tp HCM 0978002747
5 NT Minh Loan 003 Lô A Chung cư Phan văn Trị, Phường 2, Quận 5, Tp. HCM 0904712933
6 NT Ngọc Tuyết 35 Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5, Tp HCM 0903008200
7 NT Phúc Hưng 88 Triệu Quang Phục, Phường 10, Quận 5, Tp HCM 0934768716
8 NT Phúc Khang. 171 Lương Nhữ Học, Phường 11, Quận 5, Tp HCM 0838548090
9 NT Thành Thái 441 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Tp HCM 0838391024
10 NT Vạn Phát 101 Lương Nhữ Học,Phường 11.Quận 5, Tp HCM 0906376757