Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 5

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Bảo Yến 193, Ba Tơ, Phương 7, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0933668272
2 NT Bảo Anh Hãng 82, Hải Thượng Lãn Ông, P 10, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0919226633
3 NT Bào Như 98, Bùi Minh Trực, P 5, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908690466
4 NT Đức Nhân 40, Bùi Hữu Nghĩa, Phươờng 5, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0903628860
5 NT Hải Phong Đường 112, Hải Thượng Lãn Ông, Phương 10, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0944431505
6 NT Hạnh Đức Đường 826, Nguyễn Trãi, P 14, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909229393
7 NT Hoàng Ngọc 121, Hải Thượng Lãn Ông, P 10, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908888043
8 NT Minh Loan 3, Chung Cư Phan Văn Trị, Phương 2, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0904712933
9 NT Minh Phát 73B, Hải Thượng Lãn Ông, P 10, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0933761622
10 NT Mỹ Anh 37, Thuận Kiều, P 12, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0938276706
11 NT Nam Phát 78, Triệu Quang Phục, P 10, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908986081
12 NT Ngọc Tuyết 35, Thuận Kiều, P 12, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0903008200
13 NT Phúc Khang 171, lương Nhữ Học, P 10, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909464585
14 NT Số 23 114, Liên 5, P 6, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909736628
15 NT Thành Phát 95, lương Nhữ Học, P 10, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0902778869
16 NT Thành Thái 440, An Dương Vương, P 3, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0283839024
17 NT Thanh Tháo 3022, Phạm Thế Hiển, P 7, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0937160460
18 NT Vanj Phat 101, Lương Nhữ Học, P 10, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0906376757
19 NT Vinh Phát 61, Hải Thượng Lãn Ông, P 10, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 02839509958