Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 5

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Gia Hưng 65 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 11, Quận 5, Tp. HCM 028 .3855.3745
2 Nhà thuốc Phước Hưng 110A Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Tp HCM 0909556655
3 Nhà thuốc Nhung Thành 87 Nguyễn Văn Đừng, Phường 7, Quận 5, Tp HCM 01654858646
4 Nhà thuốc Đại Lộc 73B Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Tp HCM 01225180979
5 Nhà thuốc Hoàng Ngọc 142 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Tp HCM 0908888043
6 Nhà thuốc Bảo Anh 82 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Tp HCM 02839446335
7 Nhà thuốc Vạn Hưng 25 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Tp HCM 0937964028
8 Nhà thuốc Thành Thái 441 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Tp HCM 02838391024
9 Nhà thuốc Nam Phát 78 Triệu Quang Phúc, Phường 10, Quận 5, Tp HCM 0906718671
10 Nhà thuốc Minh Loan 003 Lô A Chung cư Phan văn Trị, Phường 2, Quận 5, Tp. HCM 0904712933
11 Nhà thuốc Hải Phong 144 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Tp HCM 0938093335
12 Nhà thuốc Đại Khánh 75 Lương Nhữ Học, Phường 10, Quận 5, Tp HCM 02862791518
13 Nhà thuốc Việt Hải 452 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, Tp HCM 0908751376
14 Nhà thuốc Mỹ Anh 37 Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5, Tp HCM 02839550886
15 Nhà thuốc Giác Luân 43 Lương Nhữ Học, Quận 5, Tp HCM 0909139662
16 Nhà thuốc Phùng Hưng Hãng 186 Phùng Hưng, Phường 14, Quận 5, Tp HCM 02838550526
17 Nhà thuốc Phúc Khang 171 Lương Nhữ Học, Phường 11, Quận 5, Tp HCM 02838548090
18 Nhà thuốc Minh Phát 73B SN 73B Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Tp HCM 0938071622
19 Nhà thuốc Lộc Phát 690 Nguyễn Trãi, Phường 12, Quận 5, Tp HCM 0978002747
20 Nhà thuốc Vinh Phát 61 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Tp HCM 028395509958
21 Nhà thuốc Phúc Hưng 88 Triệu Quang Phục, Phường 10, Quận 5, Tp HCM 0934768716
22 Nhà thuốc Ngọc Tuyết 35 Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5, Tp HCM 0903008200
23 Nhà thuốc Đông Phương SN 146 Lương Nhữ Học, Phường 11, Quận 5, Tp HCM 0934077881
24 Nhà thuốc Thành Phát 95 Lương Nhữ Học, Phường 11, Quận 5, Tp HCM 0902577869
25 Nhà thuốc Đức Nhân 40 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Tp HCM 0908316965
26 Nhà Thuốc Hoàng Khang 87 Lương Nhữ Học, Phường 10, Quận 5, Tp.HCM 0934140557
27 Nhà Thuốc Hoàng Khang 87 Lương Nhữ Học, Phường 10, Quận 5, Tp.HCM 0934140557