Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 5

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Bảo Anh Dược Hãng 82 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, 5, Tp HCM 0839446335
2 Nhà thuốc Cửu Long 158 Nguyễn Trãi, Phường 3, 5, Tp HCM 0908368326
3 Nhà thuốc Cửu Long 1( Quầy thuốc anh Vũ) 158 Nguyễn Trãi, Phường 3, 5, Tp HCM 0908407701
4 Nhà thuốc Đại Khánh 75 Lương Nhữ Học, Phường 10, 5, Tp HCM 0862791518
5 Nhà thuốc Đông Phương SN 146 Lương Nhữ Học, Phường 11, 5, Tp HCM 0934077881
6 Nhà thuốc Đức Nhân 40 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, 5, Tp HCM 0908316965
7 Nhà thuốc Giác Luân 43 Lương Nhữ Học, Phường 10, 5, Tp HCM 0909139662
8 Nhà Thuốc Hoàng Khang 87 Lương Nhữ Học, Phường 10, 5, Tp.HCM 0918585441
9 Nhà thuốc Hoàng Ngọc 142 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, 5, Tp HCM 0908888043
10 Nhà Thuốc Huynh Phát 61 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, 5, Thành Phố Hồ Chí Minh 02839505939
11 Nhà thuốc Lộc Phát 690 Nguyễn Trãi, Phường 12, 5, Tp HCM 0978002747
12 Nhà thuốc Minh Loan 003 Lô A Chung cư Phan văn Trị, Phường 2, 5, Tp. HCM 0904712933
13 Nhà thuốc Minh Phát 73B SN 73B Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, 5, Tp HCM 0938071622
14 Nhà thuốc Mỹ Anh 37 Thuận Kiều, Phường 12, 5, Tp HCM 0839550886
15 Nhà thuốc Ngọc Tuyết 35 Thuận Kiều, Phường 12, 5, Tp HCM 0903008200
16 Nhà thuốc Nhung Thành 87 Nguyễn Văn Đừng, Phường 7, 5, Tp HCM 0938561555
17 Nhà thuốc Phúc Hưng 88 Triệu Quang Phục, Phường 10, 5, Tp HCM 0934768716
18 Nhà thuốc Phúc Khang 171 Lương Nhữ Học, Phường 11, 5, Tp HCM 0838548090
19 Nhà thuốc Tâm Hưng 142 Triệu Quang Phục, Phường 11, 5, Tp HCM 0907521138
20 Nhà thuốc Thanh Hương 36A Ngô Quyền, Phường 6, 5, Tp HCM 0906624969
21 Nhà thuốc Vạn Hưng 25 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, 5, Tp HCM 0937964028
22 Nhà thuốc Vạn Phát 101 Lương Nhữ Học,Phường 11. 5, Tp HCM 0906376757
23 Nhà thuốc Vĩnh Lộc 130 Lương Nhữ Học, Phường 11, 5, Tp HCM 02838592306
24 Nhà thuốc Vinh Phát 61 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, 5, Tp HCM 08395509958
25 NT Gia Hưng 65 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 11, 5, Tp. HCM 08 .3855.3745