Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 5

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Thành Thái 440, An Dương Vương, P 3, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0283839024
2 NT Minh Loan 3, Chung Cư Phan Văn Trị, Phương 2, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0904712933
3 NT Cửu Long 1 158, Nguyễn Trải, Phươờng 3, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908368326
4 NT Đức Nhân 40, Bùi Hữu Nghĩa, Phươờng 5, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0903628860
5 NT Cửu Long 158, Nguyễn Trãi, P 3, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908407701
6 NT Nhung Thành 33, Nguyễn Văn Đừng, P 6, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0938561555
7 NT Phước Hưng. 110A, Hải Thượng Lãn Ông, P 10, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908139322
8 NT Hải Phong Đường 112, Hải Thượng Lãn Ông, Phương 10, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0944431505
9 NT Minh Phát 73B, Hải Thượng Lãn Ông, P 10, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0933761622
10 NT Van Hưng 25, Hải Thượng Lãn Ông, P 10, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0937964028
11 NT Bảo Anh Hãng 82, Hải Thượng Lãn Ông, P 10, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0919226633
12 NT Vĩnh Khang 85, Triệu Quang Phục, P 10, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838591911
13 NT Đại Khánh 75, Lương Nhữ Học, P 10, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0907498953
14 NT Giác Luận 43, Lương Nhữ Học, P 10, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909139662
15 NT Lộc Phát 690, Nguyễn Trãi, P 12, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0978002747
16 NT Minh Khang 73, Trần Bình Trọng , P 1, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0907406779
17 NT An Thái 153, Cao Đạt, P 1, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0913979178
18 NT Minh Châu 16 156A, Nguyễn Trãi, P 3, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0929040537
19 NT Thu Hương 364, Ngô Quyền , P 6, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0906624969
20 NT Ngọc Tuyết 35, Thuận Kiều, P 12, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0903008200
21 NT Mỹ Anh 37, Thuận Kiều, P 12, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0938276706
22 NT Phạm Hữu Chí 13, Thuận Kiều, P 12, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0968662337
23 NT Tấn Thuyên 21, Thuận Kiều, P 12, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909617077
24 NT Vinh Phát 61, Hải Thượng Lãn Ông, P 10, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 02839509958
25 NT Hoàng Ngọc 121, Hải Thượng Lãn Ông, P 10, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908888043
26 NT Hạnh Đức Đường 826, Nguyễn Trãi, P 14, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909229393
27 NT Phúc Khang 171, lương Nhữ Học, P 10, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909464585
28 NT Vanj Phat 101, Lương Nhữ Học, P 10, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0906376757
29 NT Thành Phát 95, lương Nhữ Học, P 10, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0902778869
30 NT Số 23 114, Liên Tỉnh 5, P 6, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909736628
31 NT Bào Như 98, Bùi Minh Trực, P 5, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908690466
32 NT Thanh Tháo 3022, Phạm Thế Hiển, P 7, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0937160460
33 NT Bảo Yến 193, Ba Tơ, Phương 7, Q 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0933668272
34 NT Bình Đông 19, Bình Đông, P 15, Quâận 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 0965565115
35 NT Gia Hưng 103, Phù Đổng Thiên Vương, P 11, Quâận 5, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838562330