Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 5

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Bảo Anh Dược Hãng 82 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, 5, Tp HCM 0839446335
2 NT Cửu Long 158 Nguyễn Trãi, Phường 3, 5, Tp HCM 0908368326
3 NT Cửu Long 1( QT anh Vũ) 158 Nguyễn Trãi, Phường 3, 5, Tp HCM 0908407701
4 NT Đại Khánh 75 Lương Nhữ Học, Phường 10, 5, Tp HCM 0862791518
5 NT Đông Phương SN 146 Lương Nhữ Học, Phường 11, 5, Tp HCM 0934077881
6 NT Đức Nhân 40 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, 5, Tp HCM 0908316965
7 NT Gia Hưng 65 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 11, 5, Tp. HCM 0838553745
8 NT Giác Luân 43 Lương Nhữ Học, Phường 10, 5, Tp HCM 0909139662
9 NT Hoàng Khang 87 Lương Nhữ Học, Phường 10, 5, Tp.HCM 0918585441
10 NT Hoàng Ngọc 142 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, 5, Tp HCM 0908888043
11 NT Huynh Phát 61 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, 5, Thành Phố Hồ Chí Minh 02839505939
12 NT Lộc Phát 690 Nguyễn Trãi, Phường 12, 5, Tp HCM 0978002747
13 NT Minh Loan 003 Lô A Chung cư Phan văn Trị, Phường 2, 5, Tp. HCM 0904712933
14 NT Minh Phát 73B SN 73B Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, 5, Tp HCM 0938071622
15 NT Mỹ Anh. 37 Thuận Kiều, Phường 12, 5, Tp HCM 0839550886
16 NT Ngọc Tuyết 35 Thuận Kiều, Phường 12, 5, Tp HCM 0903008200
17 NT Nhung Thành 87 Nguyễn Văn Đừng, Phường 7, 5, Tp HCM 0938561555
18 NT Phúc Hưng 88 Triệu Quang Phục, Phường 10, 5, Tp HCM 0934768716
19 NT Phúc Khang.. 171 Lương Nhữ Học, Phường 11, 5, Tp HCM 0838548090
20 NT Tâm Hưng 142 Triệu Quang Phục, Phường 11, 5, Tp HCM 0907521138
21 NT Thanh Hương 36A Ngô Quyền, Phường 6, 5, Tp HCM 0906624969
22 NT Vạn Hưng 25 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, 5, Tp HCM 0937964028
23 NT Vạn Phát 101 Lương Nhữ Học,Phường 11. 5, Tp HCM 0906376757
24 NT Vĩnh Lộc 130 Lương Nhữ Học, Phường 11, 5, Tp HCM 02838592306
25 NT Vinh Phát 61 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, 5, Tp HCM 08395509958