Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 6

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Diệu Thảo Số 64, Đường 26, phường 10, quận 6, Hồ Chí Minh 0909777896
2 NT Hoàng Chinh Số 171, Bình Phú, phường 11, quận 6, Hồ Chí Minh 0903907198