Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 6

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Á Châu 4 67A, Hậu Giang, P 5, Q 6, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908213688
2 NT Hoàng Chinh 171, Bình Phú, P 11, Q 6, Tỉnh Hồ Chí Minh 0903907198
3 NT Minh Châu.. 141, Minh Phụng, P 9, Q 6, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838205391
4 NT Ngọc Bảo 110/22, Bà Hom, P 13, Q 6, Tỉnh Hồ Chí Minh 0904684648
5 NT Tân Quang Huy 1 36, Phạm Đình Hổ, P 2, Q 6, Tỉnh Hồ Chí Minh 0906688824
6 NT Thái Minh 235C, Mai Xuân Thưởng, P 6, Q 6, Tỉnh Hồ Chí Minh 0933300484
7 NT Trúc Quỳnh 163, Đường 23, P 11 , Q 6, Tỉnh Hồ Chí Minh 0919054580