Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 6

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Á Châu 4 67A Hậu Giang, Phường 5, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh 0908213688
2 NT Diệu Thảo 64 Đường 26, Phường 10, Quận 6, Tp HCM 0909777896/0947343668
3 NT Hoàng Chinh 171(39 Lô B) Bình Phú, Phường 11, Quận 6, Tp HCM 0908540468
4 NT Phú Lâm 1019 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Tp HCM 0838760318
5 NT Tân Quang Huy 1 36 Phạm Đình Hổ, Phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 0906688824