Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 6

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Á Châu 4 67A Hậu Giang, Phường 5, 6, Tp Hồ Chí Minh 0908213688
2 Nhà thuốc Diệu Thảo 64 Đường 26, Phường 10, 6, Tp HCM 0909 777 896/0947343668
3 Nhà thuốc Hoàng Chinh 171(39 Lô B) Bình Phú, Phường 11, 6, Tp HCM 0908540468
4 Nhà thuốc Phú Lâm 1019 Hồng Bàng, Phường 12, 6, Tp HCM 0838760318
5 Nhà thuốc Thiên Phú 76 Tân Hòa Đông, Phường 14, 6, Tp HCM 0908.989.789
6 Nhà thuốc Trúc Quỳnh 163 Đường 23, Phường 11, 6, Tp HCM 0919054580