Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 6

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Ngọc Hương 86, Bà Hom, P 13, Q 6, Tỉnh Hồ Chí Minh 0941223538
2 NT Thiên Phú 76, Tân Hòa Đông, P 14, Q 6, Tỉnh Hồ Chí Minh 0902737233
3 NT Tâm Ấn 31C, Tân Hòa Đông, P 13, Q 6, Tỉnh Hồ Chí Minh 0917116333
4 NT Phúc Lộc 134, Lý Chiêu Hoàng, P 10, Q 6, Tỉnh Hồ Chí Minh 0986148675
5 NT Minh Châu 141, Minh Phụng, P 9, Q 6, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838205391
6 NT Minh Phụng 180, Minh Phụng, P 9, Q 6, Tỉnh Hồ Chí Minh 02839691357
7 NT Phú Lâm 1019, Hồng Bàng, P 12, Q 6, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838760318
8 NT Hoàng Chinh 171, Bình Phú, P 11, Q 6, Tỉnh Hồ Chí Minh 0903907198
9 NT Á Châu 4 67A, Hậu Giang, P 5, Q 6, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908213688
10 NT Thái Minh 235C, Mai Xuân Thưởng, P 6, Q 6, Tỉnh Hồ Chí Minh 0933300484
11 NT Diệu Thảo 64, Đường 26, P 10, Q 6, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909777896
12 NT Trúc Quỳnh 163, Đường 23, P 11 , Q 6, Tỉnh Hồ Chí Minh 0919054580
13 NT Tân Quang Huy 22, Phạm Đình Hổ, P 2, Q 6, Tỉnh Hồ Chí Minh 0797417938
14 NT Tân Quang Huy 1 36, Phạm Đình Hổ, P 2, Q 6, Tỉnh Hồ Chí Minh 0906688824
15 NT Ngọc Bảo 110/22, Bà Hom, P 13, Q 6, Tỉnh Hồ Chí Minh 0904684648