Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 6

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Á Châu 4 67A Hậu Giang, Phường 5, 6, Tp Hồ Chí Minh 0908213688
2 NT Diệu Thảo 64 Đường 26, Phường 10, 6, Tp HCM 0909777896/0947343668
3 NT Hoàng Chinh 171(39 Lô B) Bình Phú, Phường 11, 6, Tp HCM 0908540468
4 NT Phú Lâm 1019 Hồng Bàng, Phường 12, 6, Tp HCM 0838760318
5 NT Thiên Phú 76 Tân Hòa Đông, Phường 14, 6, Tp HCM 0908989789
6 NT Trúc Quỳnh 163 Đường 23, Phường 11, 6, Tp HCM 0919054580
7 NT Minh Châu…. 141, Minh Phụng, Phường 9, Quận 6, Hồ Chí Minh 02838205391