Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 6

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Nhơn Hòa Dược Hãng 71 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 2, Quận 6, Tp HCM 0909374886
2 Nhà thuốc Diệu Thảo 64 Đường 26, Phường 10, Quận 6, Tp HCM 0909 777 896/0947343668
3 Nhà thuốc Thái Minh 77 Lê Quang Sung, Phường 2, Quận 6, Tp HCM 0933300484
4 Nhà thuốc Á Châu 4 67A Hậu Giang, Phường 5, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh 0908213688
5 Nhà thuốc Hoàng Chinh 171(39 Lô B) Bình Phú, Phường 11, Quận 6, Tp HCM 0908540468
6 Nhà thuốc Phú Lâm 1019 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Tp HCM 02838760318
7 Nhà thuốc Thiên Phú 76 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Tp HCM 0908.989.789
8 Nhà thuốc Tâm An 31C Tân Hòa Đông, Phường 13, Quận 6, Tp HCM 0917116333