Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 7

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Đan Huy Số 502/25, Huỳnh Tấn Phát, Kp3, Bình Thuận, quận 7, Hồ Chí Minh 0767116250
2 NT Hồng Ngọc Số 167, Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, quận 7, Hồ Chí Minh 0918075077
3 NT Minh Thi 2 Số 169, Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, quận 7, Hồ Chí Minh 0937316030
4 NT Hà My 1 Số 232, Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, quận 7, Hồ Chí Minh 0909515686
5 NT Phước Long Số 166A, Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, quận 7, Hồ Chí Minh 0909575006
6 NT Thủy Châu Số 923, Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, quận 7, Hồ Chí Minh 0979860499
7 NT Phúc Thành A5, Đường D4, Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh 0983513351
8 NT Gia Vinh Pharmacy B2, Đường D4, Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh 02836207380
9 NT Phương Hồng Số 334, Lê Văn Lương, Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh 02837710106
10 NT Ngọc Mi Số 250b, Lê Văn Lương, Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh 02837719436
11 NT Huỳnh Trí Số 675, Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh 0909982080
12 NT Hồng Thịnh Số 803, Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh 0902187528
13 NT Bình Dân Số 99, Đường Số 15, Tân Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh 0908495693
14 NT Huỳnh Quý Số 92A, Đường Số 15, Tân Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh 0916355076
15 NT Thảo Số 41/6, Lâm Văn Bền, Tân Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh 0933771357
16 NT Nhật Thuỷ Số 101, Lê Văn Lương, Tân Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh 0936435839
17 NT Mỹ An 2 Số 86, Đường Số 9, Tân Phú, quận 7, Hồ Chí Minh 0909556655
18 NT Ngọc Hân Số 83, Nguyễn Thị Thập, Tân Phú, quận 7, Hồ Chí Minh 0783838138
19 NT Bảo Tín Số 33, Tân Mỹ, Tân Phú, quận 7, Hồ Chí Minh 0917610360
20 NT Tân Mỹ Số 46, Tân Mỹ, Tân Phú, quận 7, Hồ Chí Minh 0906946633
21 NT Tân Phú Số 51, Tân Mỹ, Tân Phú, quận 7, Hồ Chí Minh 0909514651
22 NT Từ Phương Số 74c, Tân Mỹ, Tân Phú, quận 7, Hồ Chí Minh 0909008856
23 NT Tân Quy Số 79, Đường Số 15, Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh 0908495693
24 NT Khánh Phương Số 37, Lâm Văn Bền, Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh 0909239083
25 NT Hữu Nghị Số 21/6, Lâm Văn Bền, Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh 0908616261
26 NT Hạnh Phúc 1 Số 267, Lê Văn Lương, Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh 0392030208
27 NT Hoàng Gia Số 81, Mai Văn Vĩnh, Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh 0932647688
28 NT Hạnh Phúc 1 Số 267, Lê Văn Lương, Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh 0392030208
29 NT Hoàn Thành Số 135, Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, quận 7, Hồ Chí Minh 0335552545
30 NT Minh Thi Số 125, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, quận 7, Hồ Chí Minh 02838722903
31 NT Nhân Tâm Số 491, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, quận 7, Hồ Chí Minh 0354858646
32 NT Đông Á Số 487/7, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, quận 7, Hồ Chí Minh 0908135024
33 NT Tân Thuận Số 40, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, quận 7, Hồ Chí Minh 0931147636
34 NT Ngọc Minh 2 Số 286, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, quận 7, Hồ Chí Minh 0918883458
35 NT Ngọc Minh Số 41/9B, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, quận 7, Hồ Chí Minh 0918883458
36 NT Nguyên Minh 1 Số 59, Tân Mỹ, Tân Thuận Tây, quận 7, Hồ Chí Minh 0764692680