Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 7

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Hồng Ngọc Số 167, Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, quận 7, Hồ Chí Minh 0918075077
2 NT Minh Thi 2 Số 169, Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, quận 7, Hồ Chí Minh 0937316030
3 NT Hà My 1 Số 232, Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, quận 7, Hồ Chí Minh 0909515686
4 NT Phúc Thành A5, Đường D4, Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh 0983513351
5 NT Gia Vinh Pharmacy B2, Đường D4, Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh 02836207380
6 NT Phương Hồng Số 334, Lê Văn Lương, Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh 02837710106
7 NT Ngọc Mi Số 250b, Lê Văn Lương, Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh 02837719436
8 NT Huỳnh Trí Số 675, Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh 0909982080
9 NT Hồng Thịnh Số 803, Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh 0902187528
10 NT Bình Dân Số 99, Đường Số 15, Tân Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh 0908495693
11 NT Huỳnh Quý Số 92A, Đường Số 15, Tân Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh 0916355076
12 NT Thảo Số 41/6, Lâm Văn Bền, Tân Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh 0933771357
13 NT Nhật Thuỷ Số 101, Lê Văn Lương, Tân Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh 0936435839
14 NT Mỹ An 2 Số 86, Đường Số 9, Tân Phú, quận 7, Hồ Chí Minh 0909556655
15 NT Tân Mỹ Số 46, Tân Mỹ, Tân Phú, quận 7, Hồ Chí Minh 0906946633
16 NT Tân Phú Số 51, Tân Mỹ, Tân Phú, quận 7, Hồ Chí Minh 0909514651
17 NT Từ Phương Số 74c, Tân Mỹ, Tân Phú, quận 7, Hồ Chí Minh 0909008856
18 NT Tân Quy Số 79, Đường Số 15, Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh 0908495693
19 NT Khánh Phương Số 37, Lâm Văn Bền, Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh 0909239083
20 NT Hữu Nghị Số 21/6, Lâm Văn Bền, Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh 0908616261
21 NT Hạnh Phúc 1 Số 267, Lê Văn Lương, Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh 0392030208
22 NT Hoàng Gia Số 81, Mai Văn Vĩnh, Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh 0932647688
23 NT Hoàn Thành Số 135, Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, quận 7, Hồ Chí Minh 0335552545
24 NT Minh Thi Số 125, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, quận 7, Hồ Chí Minh 02838722903
25 NT Nhân Tâm Số 491, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, quận 7, Hồ Chí Minh 0354858646
26 NT Đông Á Số 487/7, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, quận 7, Hồ Chí Minh 0908135024
27 NT Tân Thuận Số 40, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, quận 7, Hồ Chí Minh 0931147636
28 NT Ngọc Minh 2 Số 286, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, quận 7, Hồ Chí Minh 0918883458
29 NT Ngọc Minh Số 41/9B, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, quận 7, Hồ Chí Minh 0918883458