Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 7

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Trúc Quỳnh 163 Đường 23, Phường 11, Quận 6, Tp HCM 0919054580
2 Nhà thuốc Ngọc Minh 2 286 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận A, Quận 7, Tp HCM 0918883458
3 Nhà thuốc Hạnh Phúc 267 Lê Văn Lương,Phường Tân Quy,Quận 7, Tp HCM 016 920 30208
4 Nhà thuốc Trúc Quỳnh 163 Đường 23, Phường 11, Quận 6, Tp HCM 0919054580
5 Nhà thuốc Ngọc Minh 2 286 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận A, Quận 7, Tp HCM 0918883458
6 Nhà thuốc Hạnh Phúc 267 Lê Văn Lương,Phường Tân Quy,Quận 7, Tp HCM 016 920 30208
7 Nhà thuốc Trúc Quỳnh 163 Đường 23, Phường 11, Quận 6, Tp HCM 0919054580
8 Nhà thuốc Ngọc Minh 2 286 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận A, Quận 7, Tp HCM 0918883458
9 Nhà thuốc Hạnh Phúc 267 Lê Văn Lương,Phường Tân Quy,Quận 7, Tp HCM 016 920 30208