Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 7

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Đông Á 487/7, Huỳnh Tấn Phát, P Tân Thuận Đông, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908135024
2 NT Hoàng Gia 81, Mai Văn Vĩnh, P Tân Quy, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 0932647688
3 NT Minh Thi 125, Huỳnh Tấn Phát, P Tân Thuận Đông, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh
4 NT Ngọc Minh 2 286, Huỳnh Tấn Phát, P Tân Thuận Tây, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 0918883458
5 NT Tân Mỹ 46, Tân Mỹ, P Tân Phú, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 0906946633