Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 7

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Trúc Quỳnh 163 Đường 23, Phường 11, Quận 6, Tp HCM 0919054580
2 Nhà thuốc Ngọc Minh 2 286 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận A, Quận 7, Tp HCM 0918883458
3 Nhà thuốc Hạnh Phúc 267 Lê Văn Lương,Phường Tân Quy,Quận 7, Tp HCM 016 920 30208
4 Nhà thuốc Trúc Quỳnh 163 Đường 23, Phường 11, Quận 6, Tp HCM 0919054580
5 Nhà thuốc Ngọc Minh 2 286 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận A, Quận 7, Tp HCM 0918883458
6 Nhà thuốc Hạnh Phúc 267 Lê Văn Lương,Phường Tân Quy,Quận 7, Tp HCM 016 920 30208
7 Nhà thuốc Trúc Quỳnh 163 Đường 23, Phường 11, Quận 6, Tp HCM 0919054580
8 Nhà thuốc Ngọc Minh 2 286 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận A, Quận 7, Tp HCM 0918883458
9 Nhà thuốc Hạnh Phúc 267 Lê Văn Lương,Phường Tân Quy,Quận 7, Tp HCM 016 920 30208
10 Nhà thuốc Trúc Quỳnh 163 Đường 23, Phường 11, Quận 6, Tp HCM 0919054580
11 Nhà thuốc Ngọc Minh 2 286 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận A, Quận 7, Tp HCM 0918883458
12 Nhà thuốc Hạnh Phúc 267 Lê Văn Lương,Phường Tân Quy,Quận 7, Tp HCM 016 920 30208
13 Nhà thuốc Minh Thi 1 125 Huỳnh Tấn Phát, P. TânThuận Tây, Quận 7, Tp HCM 02838722902
14 Nhà thuốc Thuận 222 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng,Quận 7, Tp HCM 0909486472