Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 7

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Đông Á 487/7 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, 7, Tp HCM 0837738198
2 Nhà thuốc Gia Vinh Pharmacy B21 , đường D4, KDC Him Lam, p. Tân Hưng, 7, Tp.HCM 0938370823
3 Nhà thuốc Hạnh Phúc 267 Lê Văn Lương,Phường Tân Quy, 7, Tp HCM 016 920 30208
4 Nhà thuốc Hoàn Châu 149E Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, 7, Tp HCM 0939314334
5 Nhà thuốc Hoàng Gia 81 Mai Văn Vinh, P. Tân Quy, 7, Tp HCM 08 62774278
6 Nhà thuốc Huỳnh Trí 675 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, 7, Tp HCM 0909982080
7 Nhà thuốc Minh Thi 1 125 Huỳnh Tấn Phát, P. TânThuận Tây, 7, Tp HCM 02838722902
8 Nhà thuốc Minh Thi 2 169 Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, 7, Tp HCM 0837853050
9 Nhà thuốc Mỹ An 2 86 Đường số 9, P. Tân Phú, 7, Tp HCM 0909556655
10 Nhà thuốc Ngọc Mi 250 Lê Văn Lương, P. Tân Hưng, 7, Tp HCM 0919129507
11 Nhà thuốc Ngọc Minh 2 286 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận A, 7, Tp HCM 0918883458
12 Nhà thuốc Nhân Tâm 491 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, 7, Tp HCM 01654858646
13 Nhà thuốc Phước Long 166A Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, 7, Tp HCM 0909575006
14 Nhà thuốc Tân Mỹ 2 46 Tân Mỹ, Phường Tân Phú, 7, Tp HCM 0906946633
15 Nhà thuốc Tân Phú 51 Tân Mỹ, P.Tân Phú, 7, Tp HCM 0919955165
16 Nhà thuốc Tân Thuận 40 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q.7, Tp. HCM 0933771357
17 Nhà thuốc Thảo 46/1 Lâm Văn Bền, P. Tân Kiếng, 7, Tp HCM 0933771357
18 Nhà thuốc Thuận 222 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, 7, Tp HCM 0909486472
19 Nhà thuốc Từ Phương 2 74 Tân Mỹ, P. Tân Phú, 7, Tp HCM 0909008856