Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 7

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Nhật Thuỷ 75, Lê Văn Lương, , Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 0936435839
2 NT Thuận Pharm 222, Lê Văn Lương, P Tân Hưng, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909486472
3 NT Phương Hồng 334, Lê Văn Lương, P Tân Hưng, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 02837710106
4 NT Ngọc Mi 250b, Lê Văn Lương, P Tân Hưng, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 02837719436
5 NT Hạnh Phúc 1 267, Lê Văn Lương, P Tân Quy, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 0392030208
6 NT Tân Quy 79, Số 15, P Tân Quy, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908495693
7 NT Huỳnh Quý 92A, Số 15, P Tân Kiểng, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 0916355076
8 NT Ngọc Hân 83, Nguyễn Thị Thập, P Tân Phú, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 078383813833
9 NT Gia Vinh Pharmacy B2, Đường D4, P Tân Hưng, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 02836207380
10 NT Huỳnh Trí 675, Trần Xuân Soạn, P Tân Hưng, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909982080
11 NT Bình Dân 99, Số 15, P Tân Kiểng, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908495693
12 NT Hoàng Gia 81, Mai Văn Vĩnh, P Tân Quy, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 0932647688
13 NT Khánh Phương 37, Lâm Văn Bền, P Tân Quy, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909239083
14 NT Thảo 41/6, Lâm Văn Bền, P Tân Kiểng, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 0933771357
15 NT Hà My 1 232, Phạm Hữu Lầu, P Phú Mỹ, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909515686
16 NT Hồng Ngọc 167, Phạm Hữu Lầu, P Phú Mỹ, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 0918075077
17 NT Tân Thuận 40, Huỳnh Tấn Phát, P Tân Thuận Tây, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 0931147636
18 NT Minh Thi 125, Huỳnh Tấn Phát, P Tân Thuận Đông, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838722903
19 NT Ngọc Minh 2 286, Huỳnh Tấn Phát, P Tân Thuận Tây, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 0918883458
20 NT Đông Á 487/7, Huỳnh Tấn Phát, P Tân Thuận Đông, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908135024
21 NT Nhân Tâm 491, Huỳnh Tấn Phát, P Tân Thuận Đông, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 0354858646
22 NT Tân Mỹ 46, Tân Mỹ, P Tân Phú, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 0906946633
23 NT Tân Phú. 51, Tân Mỹ, P Tân Phú, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909514651
24 NT Bảo Tín 33, Tân Mỹ, P Tân Phú, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 0917610360
25 NT Minh Thi 2 169, Phạm Hữu Lầu, P Phú Mỹ, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 0937316030
26 NT Hoàn Thành 135, Bùi Văn Ba, P Tân Thuận Đông, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 0335552545
27 NT Đan Huy 502/25, Huỳnh Tấn Phát, Kp3, P Bình Thuận, Q 7, Tỉnh Hồ Chí Minh 0767116250
28 NT Hồng Thịnh 803,Trần Xuân Soạn,Phường Tân Hưng,Quận 7,HCM 0902187528