Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 7

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Đông Á 487/7 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, 7, Tp HCM 0837738198
2 NT Gia Vinh Pharmacy B21 , đường D4, KDC Him Lam, p. Tân Hưng, 7, Tp.HCM 0938370823
3 NT Hạnh Phúc 1 267 Lê Văn Lương,Phường Tân Quy, 7, Tp HCM 01692030208
4 NT Hoàn Châu 149E Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, 7, Tp HCM 0939314334
5 NT Hoàng Gia 81 Mai Văn Vinh, P. Tân Quy, 7, Tp HCM 0862774278
6 NT Huỳnh Trí 675 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, 7, Tp HCM 0909982080
7 NT Minh Thi 1 125 Huỳnh Tấn Phát, P. TânThuận Tây, 7, Tp HCM 02838722902
8 NT Minh Thi 2 169 Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, 7, Tp HCM 0837853050
9 NT Mỹ An 2 86 Đường số 9, P. Tân Phú, 7, Tp HCM 0909556655
10 NT Ngọc Mi 250 Lê Văn Lương, P. Tân Hưng, 7, Tp HCM 0919129507
11 NT Ngọc Minh 2 286 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận A, 7, Tp HCM 0918883458
12 NT Nhân Tâm 491 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, 7, Tp HCM 01654858646
13 NT Phước Long 166A Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, 7, Tp HCM 0909575006
14 NT Tân Mỹ 2 46 Tân Mỹ, Phường Tân Phú, 7, Tp HCM 0906946633
15 NT Tân Phú 51 Tân Mỹ, P.Tân Phú, 7, Tp HCM 0919955165
16 NT Tân Thuận 40 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q.7, Tp. HCM 0933771357
17 NT Từ Phương 2 74 Tân Mỹ, P. Tân Phú, 7, Tp HCM 0909008856
18 NT Thảo 46/1 Lâm Văn Bền, P. Tân Kiếng, 7, Tp HCM 0933771357
19 NT Thuận 222 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, 7, Tp HCM 0909486472
20 NT Khánh Hòa 76/6, Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh 0986601037
21 NT Gia Vinh B21, Đường D4 KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh 02836207380
22 NT Thuận 222 Lê Văn Lương, tân hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh 0909486472
23 Tân Quy 79 Số 15, Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh 0908495693