Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 8

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Yến Nhi Số 170, Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, Hồ Chí Minh 0912976508
2 NT Thiện Chí Số 238, Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8, Hồ Chí Minh 0987009843
3 NT Bảo Nghĩa Số 307, Quốc lộ 50, phường 5, quận 8, Hồ Chí Minh 0902700055
4 NT Hữu Nghị Số 152A, Nguyễn Thị Tần, phường 12, quận 8, Hồ Chí Minh 0949826306
5 NT Mộc An Số 21, Lương Văn Can, phường 15, quận 8, Hồ Chí Minh 0817861555