Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 8

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Yến Nhi Số 170, Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, Hồ Chí Minh 0912976508
2 NT Minh Phương Số 172, Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, Hồ Chí Minh 0908058244
3 Hiệu thuốc 23 Số 114, Liên Tỉnh 5, phường 4, quận 8, Hồ Chí Minh 0839815304
4 NT Thiện Chí Số 238, Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8, Hồ Chí Minh 0987009843
5 NT Bảo Nghĩa Số 307, Quốc lộ 50, phường 5, quận 8, Hồ Chí Minh 0902700055
6 NT Thùy Trang Số 44, số 5, Khu Dân Cư Bình Đăng, phường 6, quận 8, Hồ Chí Minh 0906675049
7 NT Thanh Thảo Số 3022K, Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, Hồ Chí Minh 0937160460
8 NT Hữu Nghị Số 152A, Nguyễn Thị Tần, phường 12, quận 8, Hồ Chí Minh 0949826306
9 NT Bình Đông Số 19, Bình Đông, phường 15, quận 8, Hồ Chí Minh 0965565115
10 NT Mộc An Số 21, Lương Văn Can, phường 15, quận 8, Hồ Chí Minh 0817861555