Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 8

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Đông Á 487/7 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp HCM 0837738198
2 Nhà thuốc Thiện Chí 238 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, Tp HCM 0987009843
3 Hiệu thuốc 23 114 Liên Tinh 5, Phường 4, Quận 8, Tp HCM 02839 815304
4 Nhà thuốc Bảo Nghĩa Đường 307 Quốc lộ 50, Phường 5, Quận 8, Tp HCM 0902700055
5 Nhà thuốc Tâm Khoa 40/3/2 Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8, Tp HCM 0913879911
6 Nhà thuốc Đông Á 487/7 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp HCM 0837738198
7 Nhà thuốc Thiện Chí 238 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, Tp HCM 0987009843
8 Hiệu thuốc 23 114 Liên Tinh 5, Phường 4, Quận 8, Tp HCM 02839 815304
9 Nhà thuốc Bảo Nghĩa Đường 307 Quốc lộ 50, Phường 5, Quận 8, Tp HCM 0902700055
10 Nhà thuốc Tâm Khoa 40/3/2 Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8, Tp HCM 0913879911
11 Nhà thuốc Đông Á 487/7 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp HCM 0837738198
12 Nhà thuốc Thiện Chí 238 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, Tp HCM 0987009843
13 Hiệu thuốc 23 114 Liên Tinh 5, Phường 4, Quận 8, Tp HCM 02839 815304
14 Nhà thuốc Bảo Nghĩa Đường 307 Quốc lộ 50, Phường 5, Quận 8, Tp HCM 0902700055
15 Nhà thuốc Tâm Khoa 40/3/2 Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8, Tp HCM 0913879911
16 Nhà thuốc Đông Á 487/7 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp HCM 0837738198
17 Nhà thuốc Thiện Chí 238 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, Tp HCM 0987009843
18 Hiệu thuốc 23 114 Liên Tinh 5, Phường 4, Quận 8, Tp HCM 02839 815304
19 Nhà thuốc Bảo Nghĩa Đường 307 Quốc lộ 50, Phường 5, Quận 8, Tp HCM 0902700055
20 Nhà thuốc Tâm Khoa 40/3/2 Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8, Tp HCM 0913879911
21 Nhà thuốc Minh Quân 2 11A Phạm Hùng, Phường 5, Quận 8, Tp HCM 0836111969