Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 8

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Minh Quân 2 11A Phạm Hùng, Phường 5, Quận 8, Tp HCM 0836111969
2 NT Thiện Chí 238 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, Tp HCM 0987009843
3 NT Trung Sơn 254 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Tp HCM 0919165325
4 NT Yến Nhi 170 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Tp HCM 0912976508