Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 8

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Minh Quân 2 11A Phạm Hùng, Phường 5, Quận 8, Tp HCM 0836111969
2 Nhà thuốc Thiện Chí 238 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, Tp HCM 0987009843
3 Nhà thuốc Trung Sơn 254 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Tp HCM 0919165325
4 Nhà thuốc Yến Nhi 170 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Tp HCM 0912 976 508