Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 8

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT 65 92, Dương Bá Trạc, P 2, Q 8, Tỉnh Hồ Chí Minh 0937786779
2 NT Bảo Nghĩa Đường 307, Quốc lộ 50, P 5, Q 8, Tỉnh Hồ Chí Minh 0902700055
3 NT Hữu Nghị 17P, Nguyễn Thị Tần, P 2, Q 8, Tỉnh Hồ Chí Minh 0949826306
4 NT Long Châu. 162-164, Âu Dương Lân, P 3, Q 8, Tỉnh Hồ Chí Minh 018006928
5 NT Minh Quân 2 11A, Phạm Hùng, P 5, Q 8, Tỉnh Hồ Chí Minh 0938471747
6 NT Ngọc Mi 668, Phạm Thế Hiển, P 3, Q 8, Tỉnh Hồ Chí Minh 0984134766
7 NT Thiện Chí 238, Bùi Minh Trực, P 5, Q 8, Tỉnh Hồ Chí Minh 0987009843
8 NT Trung Sơn 264-266, Âu Dương Lân, P 3, Q 8, Tỉnh Hồ Chí Minh 0912058183