Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 8

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Ý Nhi 170 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Tp HCM 0912 976 508
2 Nhà thuốc Trung Sơn 254 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Tp HCM 0919165325
3 Nhà thuốc Thiện Chí 238 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, Tp HCM 0987009843
4 Nhà thuốc Minh Phương 172 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Tp HCM 0908058244
5 Nhà thuốc Thanh Thảo 3022K Phạm Thế Hiển,Phường 7, Quận 8, Tp HCM 093 716 0460
6 Nhà thuốc Bảo Nghĩa Đường 307 Quốc lộ 50, Phường 5, Quận 8, Tp HCM 0902700055
7 Nhà thuốc Khang Phúc 37 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Tp HCM 0938361226
8 Nhà thuốc Minh Quân 2 11A Phạm Hùng, Phường 5, Quận 8, Tp HCM 02836111969
9 Nhà thuốc 55 40/3/2 Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8, Tp HCM 0913879911
10 Nhà thuốc Ngọc Mi 668 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, Tp. HCM 0984134766
11 Nhà thuốc số 65 Số 92 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8, Tp HCM 0937786779
12 Nhà thuốc Đông Á 487/7 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp HCM 0837738198
13 Hiệu thuốc 23 114 Liên Tinh 5, Phường 4, Quận 8, Tp HCM 02839 815304
14 Nhà thuốc Tâm Khoa 40/3/2 Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8, Tp HCM 0913879911
15 Nhà thuốc Mỹ Sơn 365 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, TP Hồ Chí Minh ‭091 9165325‬
16 Nhà thuốc Mỹ Sơn 365 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, TP Hồ Chí Minh ‭091 9165325‬