Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 8

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Bảo Nghĩa Đường 307, Quốc lộ 50, P 5, Q 8, Tỉnh Hồ Chí Minh 0902700055
2 NT Thiện Chí 238, Bùi Minh Trực, P 5, Q 8, Tỉnh Hồ Chí Minh 0987009843
3 NT Dương Bá Trạc 77, Phạm Thế Hiển, P 2, Q 8, Tỉnh Hồ Chí Minh 0913979178
4 NT Minh Phương.. 172, Âu Dương Lân, P 2, Q 8, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908058244
5 NT 65 92, Dương Bá Trạc, P 2, Q 8, Tỉnh Hồ Chí Minh 0937786779
6 NT Trung Sơn 254, Dương Bá Trạc, P 2, Q 8, Tỉnh Hồ Chí Minh 0963333519
7 NT Ngọc Mi 668, Phạm Thế Hiển, P 3, Q 8, Tỉnh Hồ Chí Minh 0984134766
8 NT Minh Quân 2 11A, Phạm Hùng, P 5, Q 8, Tỉnh Hồ Chí Minh 0938471747
9 NT Long Châu 162-164, Âu Dương Lân, P 3, Q 8, Tỉnh Hồ Chí Minh 018006928
10 NT Trung Sơn 264-266, Âu Dương Lân, P 3, Q 8, Tỉnh Hồ Chí Minh 0912058183
11 NT Bình Đông 19 Bình Đông 15 Quân 8 096556115
12 NT Thùy Trang 44 Đường Số 5 Khu Dân Cư Bình Đăng 6 Quận8 0906675049
13 NT Mộc An 21 Lương Văn Can 15 Quận 8 0817861555