Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 9

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Phương Linh Số 12, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, quận 9, Hồ Chí Minh 0988174245
2 NT Đức Quí Số 279, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, quận 9, Hồ Chí Minh 0907265568
3 NT Anh Thư 2 Số 113, Man Thiện, Hiệp Phú, quận 9, Hồ Chí Minh 0909950582
4 NT Mỹ Linh Số 58, Quang Trung, Hiệp Phú, quận 9, Hồ Chí Minh 0985613823
5 NT Nhất Thiên Phúc Số 674/1, Quốc Lộ 52, Hiệp Phú, quận 9, Hồ Chí Minh 0903720566
6 NT Kim Hồng Số 104, Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, quận 9, Hồ Chí Minh 02838973037
7 NT Úc Châu Số 316, Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh mỹ, quận 9, Hồ Chí Minh 0982734997
8 NT Hoàng Châu Số 1, Lò Lu, Long Trường, quận 9, Hồ Chí Minh 0329196955
9 NT Bảo Trâm Số 5, Đường Số 7, Phước Bình, quận 9, Hồ Chí Minh 0906138399
10 NT Thiên Ân Số 99, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Hồ Chí Minh 0902533578
11 NT Thăng Long Số 377, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Hồ Chí Minh 0902533578