Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 9

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Anh Thư 2 Số 113, Man Thiện, Hiệp Phú, quận 9, Hồ Chí Minh 0909950582
2 NT Kim Hồng Số 104, Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, quận 9, Hồ Chí Minh 02838973037
3 NT Bảo Trâm Số 5, Đường Số 7, Phước Bình, quận 9, Hồ Chí Minh 0906138399
4 NT Thiên Ân Số 99, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Hồ Chí Minh 0902533578
5 NT Thăng Long Số 377, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Hồ Chí Minh 0902533578