Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 9

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT An 39, Lò Lu, P Long Trường, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909656940
2 NT An Thanh 265, Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909729899
3 NT Bảo Trâm 5, Đường Số 7, P Phước Bình, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0906138399
4 NT Đức Quí 279, Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0907265568
5 NT Gia Lương 8 21, Dương Đình Hội, P Phước Bình, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0948749679
6 NT Hiệp Phú 28, Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0905406467
7 NT Hồng Thắm 259, Đình Phong Phú, P Tăng Nhơn Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0348209602
8 NT Kim Hồng 104, Nguyễn Văn Tăng, P Long Thạnh Mỹ, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838973037
9 NT Khan Điền 111, Dương Đình Hội, P Phước Long B, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0345460204
10 NT Minh Phước 43, Đường Đại Lộ 2, P Phước Bình, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 02866864829
11 NT Mỹ Dung 173, Đổ Xuân Hộp, P Phước Long A, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0938861740
12 NT Mỹ Linh 58, Quang Trung, P Hiệp Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0985613823
13 NT Phúc Đan 32, Trần Hưng Đạo, P Hiệp Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 01217427791
14 NT Phước An B15, Lã Xuân Oai, P Tăng Nhơn Phú A, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0918115067
15 NT Phước Thiện 355B, Đổ Xuân Hộp, P Phước Long B, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0905406467
16 NT Phương Linh 12, Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0988174245
17 NT Sơn Nam 141, Đường 61 , P Phước Long B , Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0988541806
18 NT Thành Tín 100, Đường 61 , P Phước Long B , Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0973496292
19 NT Thăng Long 377, Lê Văn Việt, P Tăng Nhơn Phú A, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0902533578
20 NT Thiên Ân 99, Lê Văn Việt, P Tăng Nhơn Phú A, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0902533578
21 NT Phước Thiện 2 47,Lê Văn Việt,Phường Hiệp Phú,Quận 9,Thành Phố Hồ Chí Minh 0905406467