Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 9

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Bích Hà 91 Đường 154, P. Tân Phú, Quận 9, Tp HCM 02838 973375
2 Nhà thuốc Hồng Thắm 259 Đình Phong Phú, P. Tăng Nhơn Phú, Quận 9, Tp HCM 01648209602
3 Nhà thuốc Thanh Hằng 246 Man Thiện, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 09, Tp HCM 0909 686 146
4 Nhà thuốc Bảo Trâm Số 5 Đường số 7, P. Phước Bình, Quận 9, Tp HCM 0906138399
5 Nhà thuốc Mỹ Linh 58 Quang Trung, P. Hiệp Phú, Quận 9, Tp HCM 098 5613823
6 Nhà thuốc An Thanh 256 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Quận 9, Tp HCM 0909729899
7 Nhà thuốc Khang Điền 111 Dương Đình Hội, P. Phước Long B, Quận 9, Tp HCM 01645460204
8 Nhà thuốc Hữu Phúc 109 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Quận 9, Tp HCM 02837308134
9 Nhà thuốc Phương Linh 12 Lê Văn Kiệt, P. Hiệp Phú, Quận 09, Tp HCM 0988174245
10 Nhà thuốc An 3/2A Lò Lu, P. Trường Thạnh, Quận 9, Tp HCM 09096569440
11 Nhà thuốc Gia Lương 8 1 Dương Đình Hội, P. Phước Bình, Quận 9, Tp HCM 098 936 38 77
12 Nhà thuốc Hồng Nhung 28 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A ,Quận 9, Tp HCM 0909880759
13 Nhà thuốc Hiệp Phú 28 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Quận 9, Tp HCM 0905406467
14 Nhà thuốc Minh Phước 43 Đại lộ 2, P. Phước Bình, Quận 9, Tp HCM 02866864829
15 Nhà thuốc Kim Hồng 104 Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh, Quận 9,Tp HCM 02838973037
16 Nhà thuốc Hùng Hạnh 2 111 Man Thiệp, P. Hiệu Phú, Quận 9, Tp HCM 0909950582
17 Nhà thuốc Phương Thảo 330 Lê Văn Kiệt, P. Hiệp Phú, Quận 9, Tp HCM 02838973375
18 Nhà thuốc Anh Thư 2 113 Man Thiện, P. Hiệp Phú, Quận 9 , Tp HCM 0909950582
19 Nhà thuốc Quang Minh 106 Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long A, Quận 9, Tp HCM 0946544440
20 Nhà thuốc số 77 91 Đường 18, P.Phước Bình, Quận 9, Tp HCM 0903629968
21 Nhà thuốc Thiên Ân 99 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhiên Phú, Quận 9, Tp HCM 0902533578
22 Nhà thuốc Phương Trang 205 Nguyễn Văn Tăng, P. Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp HCM 0973919776
23 Nhà thuốc Tâm Khoa 1 kios 5, 53 Bến Phú Định, Phường 16, Quận 8, Tp HCM 0913879911
24 Nhà thuốc Thăng Long 377 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp HCM 0902533578