Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 9

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Hiệp Phú 28, Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0905406467
2 NT Phương Linh. 12, Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0988174245
3 NT Thiên Minh Phúc 14, Cầu Xây, P Tân Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0374299710
4 NT An Thanh 265, Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909729899
5 NT Phương Thảo 330, Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838973375
6 NT Phúc Đan 32, Trần Hưng Đạo, P Hiệp Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 01217427791
7 NT Hùng Hạnh C2/2, Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 02822196364
8 NT Tân Phú 11_2, Đường 100, P Hiệp Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0977595794
9 NT Kim Hồng 104, Nguyễn Văn Tăng, P Long Thạnh Mỹ, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838973037
10 NT Phúc An Khang 7, Lò Lu, P Trường Thạnh, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0772688039
11 NT An 39, Lò Lu, P Long Trường, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909656940
12 NT Hoàng Châu 1, Lò Lu, P Long Trường, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0329196955
13 NT Nhất Thiên Phúc 674/1, Quốc Lộ 52, P Hiệp Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0903720566
14 NT Hoàn Mỹ 2 136, Man Thiện, P Tăng Nhơn Phú A, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0931156347
15 NT Phước An B15, Lã Xuân Oai, P Tăng Nhơn Phú A, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0918115067
16 NT Mỹ Linh 58, Quang Trung, P Hiệp Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0985613823
17 NT Anh Thư 2 113, Man Thiện, P Hiệp Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909950582
18 NT Đức Quí 279, Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0907265568
19 NT Thăng Long 377, Lê Văn Việt, P Tăng Nhơn Phú A, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0902533578
20 NT Hân Hạnh 296, Đường Long Phước, Phươờng Long Phước , Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909814163
21 NT Thiên Ân 99, Lê Văn Việt, P Tăng Nhơn Phú A, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0902533578
22 NT Hoàng Lâm 162_1, Lã Xuân Oai, P Tăng Nhơn Phú A, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0917835038
23 Bệnh Viện Y Dược Sài Gòn 407, Đỗ Xuân Hợp, P Phước Long B, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 02862852929
24 NT Kim Phượng Số 8, Đường 399, P Phước Long B, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0934803468
25 NT Hồng Thắm 259, Đình Phong Phú, P Tăng Nhơn Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0348209602
26 NT Khan Điền 111, Dương Đình Hội, P Phước Long B, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0345460204
27 NT Gia Lương 8 21, Dương Đình Hội, P Phước Bình, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0948749679
28 NT Sơn Nam 141, Đường 61 , P Phước Long B , Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0988541806
29 NT Thành Tín 100, Đường 61 , P Phước Long B , Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0973496292
30 NT Bảo Trâm 5, Đường Số 7, P Phước Bình, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0906138399
31 NT 77 91, Đường Số 18, P Phước Bình, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0903629968
32 NT Minh Phước 43, Đường Đại Lộ 2, P Phước Bình, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 02866864829
33 NT Phước Thiện 355B, Đổ Xuân Hộp, P Phước Long B, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0905406467
34 NT Mỹ Dung 173, Đổ Xuân Hộp, P Phước Long A, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0938861740
35 NT Trung Khoa 222, Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909383344
36 NT Việt Hưng 1457, Nguyễn Duy Trinh, P Trường Thạnh, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0379459187
37 NT Nhung 38,Đường 904,Hiệp Phú,Quận 9,Hồ Chí Minh 0973345538
38 NT Long Trường 1318 A,Nguyễn Duy Trinh,Phường Long Trường,Quận 9,Thành Phố Hồ Chí Minh 0931410696
39 NT Phước Thiện 2 47,Lê Văn Việt,Phường Hiệp Phú,Quận 9,Thành Phố Hồ Chí Minh 0905406467