Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận 9

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Hiệp Phú 28, Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0905406467
2 NT Phương Linh. 12, Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0988174245
3 NT Thiên Minh Phúc 14, Cầu Xây, P Tân Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0374299710
4 NT An Thanh 265, Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909729899
5 NT Phương Thảo 330, Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838973375
6 NT Phúc Đan 32, Trần Hưng Đạo, P Hiệp Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 01217427791
7 NT Hùng Hạnh C2/2, Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 02822196364
8 NT Tân Phú 11_2, Đường 100, P Hiệp Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0977595794
9 NT Kim Hồng 104, Nguyễn Văn Tăng, P Long Thạnh Mỹ, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838973037
10 NT Phúc An Khang 7, Lò Lu, P Trường Thạnh, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0772688039
11 NT An 39, Lò Lu, P Long Trường, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909656940
12 NT Hoàng Châu 1, Lò Lu, P Long Trường, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0329196955
13 NT Nhất Thiên Phúc 674/1, Quốc Lộ 52, P Hiệp Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0903720566
14 NT Hoàn Mỹ 2 136, Man Thiện, P Tăng Nhơn Phú A, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0931156347
15 NT Phước An B15, Lã Xuân Oai, P Tăng Nhơn Phú A, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0918115067
16 NT Mỹ Linh 58, Quang Trung, P Hiệp Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0985613823
17 NT Anh Thư 2 113, Man Thiện, P Hiệp Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909950582
18 NT Đức Quí 279, Lê Văn Việt, P Hiệp Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0907265568
19 NT Thăng Long 377, Lê Văn Việt, P Tăng Nhơn Phú A, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0902533578
20 NT Hân Hạnh 296, Đường Long Phước, Phươờng Long Phước , Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909814163
21 NT Thiên Ân 99, Lê Văn Việt, P Tăng Nhơn Phú A, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0902533578
22 NT Hoàng Lâm 162_1, Lã Xuân Oai, P Tăng Nhơn Phú A, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0917835038
23 Bệnh Viện Y Dược Sài Gòn 407, Đỗ Xuân Hợp, P Phước Long B, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 02862852929
24 NT Kim Phượng Số 8, Đường 399, P Phước Long B, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0934803468
25 NT Hồng Thắm 259, Đình Phong Phú, P Tăng Nhơn Phú, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0348209602
26 NT Khan Điền 111, Dương Đình Hội, P Phước Long B, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0345460204
27 NT Gia Lương 8 21, Dương Đình Hội, P Phước Bình, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0948749679
28 NT Sơn Nam 141, Đường 61 , P Phước Long B , Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0988541806
29 NT Thành Tín 100, Đường 61 , P Phước Long B , Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0973496292
30 NT Bảo Trâm 5, Đường Số 7, P Phước Bình, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0906138399
31 NT 77 91, Đường Số 18, P Phước Bình, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0903629968
32 NT Minh Phước 43, Đường Đại Lộ 2, P Phước Bình, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 02866864829
33 NT Phước Thiện 355B, Đổ Xuân Hộp, P Phước Long B, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0905406467
34 NT Mỹ Dung 173, Đổ Xuân Hộp, P Phước Long A, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0938861740
35 NT Trung Khoa 222, Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú B, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909383344
36 NT Việt Hưng 1457, Nguyễn Duy Trinh, P Trường Thạnh, Q 9, Tỉnh Hồ Chí Minh 0379459187
37 NT Nhung 38,Đường 904,Hiệp Phú,Quận 9,Hồ Chí Minh 0973345538