Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Bình Tân

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT YHCT Thuận Hòa Số 134, Ấp Chiến Lược, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Hồ Chí Minh 0989014536
2 NT Khánh Trang Số 124, Nguyễn Thị Tú, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh 0387019797
3 HT Số 37 Số 121, Bình Trị Đông, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh 0989010605
4 NT Thế An Số 77/3, Chiến Lược, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh 0948255533
5 NT Phú Lâm 2 Số 163, Đường Số 1, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Hồ Chí Minh 0942239978
6 NT Thanh Ngân 199 Số 199, Lê Đình Cẩn, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh 0834005447
7 NT Ngân Minh Phát Số 391, Tỉnh Lộ 10, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh 0907955464
8 NT Tâm Trí Số 1028, Tỉnh Lộ 10, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh 0338340071
9 NT Thảo Điền Số 1175, Tỉnh Lộ 10, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh 0777763374
10 NT Bạch Yến Số 1318, Tỉnh Lộ 10, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh 0913839644