Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Bình Tân

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Hiền Mai 458 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Quận Bình Tân, Tp HCM 0835042660
2 Nhà thuốc Mỹ Khang 29 740 Tân Kỳ Tân Quý, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp HCM 0933100700
3 Nhà thuốc Hiền Mai 458 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Quận Bình Tân, Tp HCM 0835042660
4 Nhà thuốc Mỹ Khang 29 740 Tân Kỳ Tân Quý, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp HCM 0933100700
5 Nhà thuốc Hiền Mai 458 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Quận Bình Tân, Tp HCM 0835042660
6 Nhà thuốc Mỹ Khang 29 740 Tân Kỳ Tân Quý, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp HCM 0933100700
7 Nhà thuốc Hiền Mai 458 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Quận Bình Tân, Tp HCM 0835042660
8 Nhà thuốc Mỹ Khang 29 740 Tân Kỳ Tân Quý, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp HCM 0933100700
9 Nhà thuốc Thiên Ân 167 Lên Đình Cẩn, P. Tân Tạo, Q. Binh Tân, Tp HCM 0901990925
10 Nhà thuốc Hoàng Yến 673 Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân, Tp HCM 0946 177 221