Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Bình Tân

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Á Châu. 355, Kinh Dương Vương, P An Lạc, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0764747668
2 NT Hiền Mai 458, Kinh Dương Vương, P An Lạc, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0904733780
3 NT Ngọc Bích. 514, Kinh Dương Vương, P An Lạc, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0933992519
4 NT Việt Hương 644, Kinh Dương Vương, P An Lạc, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0938044983
5 NT Thanh Trúc. 36/27/66/11B, Bùi Tư Toàn, P An Lạc, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0919325281
6 NT Tâm Trí 1028, Tỉnh Lộ 10, P Tân Tạo, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0338340071
7 NT Thảo Điền 1175, Tỉnh Lộ 10, P Tân Tạo, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0777763374
8 NT Huy Hoàng.. 1349, Tỉnh Lộ 10, P Tân Tạo, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0918500420
9 NT Bạch Yến 1318, Tỉnh Lộ 10, P Tân Tạo, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0913839644
10 NT Hồng Phúc 20B, Trần Đại Nghĩa, P Tân Tạo, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0902885878
11 NT Tâm Hiếu 574/36, Sinco, P Bình Trị Đông B, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0988403748
12 NT Hoàng Huy 356, Tên Lửa, P Bình Trị Đông B, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0988202505
13 NT Lê Quang 83, Đường Số 1, P Bình Trị Đông B, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0938787647
14 NT Phú Lâm 2 163, Đường Số 1, P Bình Trị Đông B, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 02866800547
15 NT Thiên Lộc 2 98, Đường Số 1, P Bình Trị Đông B, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838170455
16 NT Châu Pharma 74, Đường Số 17A, P Bình Trị Đông B, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0978338542
17 NT Thu Oanh 267, Đường 29, P Bình Trị Đông B, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908282349
18 NT Thanh Phong 122, Đường 24A, P Bình Trị Đông B, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0988116939
19 NT Diệu Thảo 4, Đường Số 7, P An Lạc A, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909777896
20 NT Minh Châu 6 531, Hương Lộ 2, P Bình Trị Đông , Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0938574579
21 NT Anh Mỹ 608A, Hương Lộ 2, P Bình Trị Đông , Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0949788524
22 NT Hoàng Yến 673, Hương Lộ 2, P Bình Trị Đông , Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0389402995
23 NT Minh Phương 842, Hương Lộ 2, P Bình Trị Đông , Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 02837628246
24 NT Nam Hòa 879, Hương Lộ 2, P Bình Trị Đông , Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0342991361
25 NT My Châu 6 61, Tây Lân, P Bình Trị Đông , Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0772270988
26 NT Công Hiệu 13B, Lê Đình Cẩn, P Bình Trị Đông , Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0938666355
27 NT Phương Nam 232, Lê Đình Cẩn, P Tân Tạo, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0933991631
28 NT Tâm Đức 193, Lê Đình Cẩn, P Tân Tạo, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0989571113
29 NT Tường Vy 136, Lê Đình Cẩn, P Tân Tạo, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0901990925
30 NT Mỹ Châu 7 153, Mã Lò, P Bình Trị Đông, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909526386
31 NT Mỹ Nga 185, Mã Lò, P Bình Trị Đông, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0359261111
32 HT Số 37 121, Bình Trị Đông, P Bình Trị Đông, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0989010605
33 NT Bồng Sơn 355, Lê Văn Quới, P Bình Trị Đông, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0903179289
34 NT Bắc Thuận Hòa 385, Lê Văn Quới, P Bình Trị Đông, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908649617
35 NT Thiên Ngọc 515, Lê Văn Quới, P Bình Trị Đông, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0939575479
36 NT Bảo Tín. 588, Lê Văn Qưới, P Bình Hưng Hòa A, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0906351808
37 NT Hồng Đào 16, Đường Số 1, P Bình Hưng Hòa A, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0974595595
38 NT Nhị Long 3 2C, Đường Số 5F, P Bình Hưng Hòa A, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0964655540
39 NT Minh Hiếu 86B , Đường Số 14, P Bình Hưng Hòa A, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909393383
40 NT Thiên Phú 2, Ao Đôi, P Bình Trị Đông A, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0987922424
41 NT Nhị Hà 2 30, Ao Đôi, P Bình Trị Đông A, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0354126919
42 NT Mai Linh 103, Gò Xoài, P Bình Hưng Hòa A, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0387768750
43 NT Mỹ Châu 6 251, Gò Xoài, P Bình Hưng Hòa A, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0918880972
44 NT Kiều Huyên 281, Gò Xoài, P Bình Hưng Hòa A, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0797351218
45 NT Minh Đức 43, Đường Số 4, P Bình Hưng Hòa A, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909305978
46 NT Minh Châu 263, Bình Long, P Bình Hưng Hòa A, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909526386
47 NT Hồng 385, Hương Lộ 3, P Bình Hưng Hòa, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh
48 YHCT Thuận Hòa 134, Ấp Chiến Lược, P Bình Hưng Hòa, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0989014536
49 NT Phong Bình 129, Âp Chiến Lược, P Bình Hưng Hòa, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0939379818
50 NT Mỹ Khang 29 740, Tân Kỳ Tân Quý, P Bình Hưng Hòa, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0933100700
51 NT Phương Linh 762, Lê Trọng Tấn, P Bình Hưng Hòa B, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909819447
52 NT Linh Đan 38, Phạm Đăng Giảng, P Bình Hưng Hòa B, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0707201775
53 NT Số 24 26, Nguyễn Thị Tú, P Bình Hưng Hòa B, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0856373272
54 NT Thiên Ân 52, Nguyễn Thị Tú, P Bình Hưng Hòa B, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh
55 NT Minh Châu 2 121, Nguyễn Thị Tú, P Bình Hưng Hòa B, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0907638389
56 NT Khánh Trang 124, Nguyễn Thị Tú, P Bình Hưng Hòa B, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0387019797
57 NT Hồng Nhung 365, Nguyễn Thị Tú, P Bình Hưng Hòa B, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0911219541
58 NT Minh Quang 377, Nguyễn Thị Tú, P Bình Hưng Hòa B, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0911219541
59 NT Ngọc Khải 403, Bình Thành, P Bình Hưng Hòa B, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0982823409
60 NT Hương Nhi 177, Đường Số 12, P Bình Hưng Hòa , Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0339829865
61 NT Bảo Châu 210, Đường 26/3, P Bình Hưng Hòa , Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0902989925
62 NT Phạm Nguyễn SKV 186, Đường Số 2, P Bình Hưng Hòa B, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0975465630
63 NT Thanh Mai 159, Liên Khu 4-5, P Bình Hưng Hòa B, Q Bình Tân, Tỉnh Hồ Chí Minh 0907059698