Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Hiệu Thuốc Số 2 Số 38, Lê Quang Định, phường 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0835107823
2 NT Pharmacity Số 248A, Nơ Trang Long, phường 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 02873003350
3 NT Minh Hường Số 428B, Nơ Trang Long, phường 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0938525199
4 Hiệu Thuốc Số 19 Số 94, Nguyễn Văn Lạc, phường 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0835002722
5 NT An Số 123, Ngô Tất Tố, phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0949040959
6 NT Tế An Dược Phòng Số 310, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 02838981438
7 NT Nam Sanh Số 320, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0903729800
8 NT Miền Đông Số 199, Nguyễn Xí, 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 02835113521