Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Diệu Trung Số 67/4/113, Vũ Huy Tấn, phường 3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0941011511
2 Hiệu Thuốc Số 2 Số 38, Lê Quang Định, phường 7, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0835107823
3 NT Pharmacity Số 248A, Nơ Trang Long, phường 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 02873003350
4 NT Minh Hường Số 428B, Nơ Trang Long, phường 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0938525199
5 NT Tòng Duyên 2 Số 30, Ngô Tất Tố, phường 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0969983317
6 Hiệu Thuốc Số 19 Số 94, Nguyễn Văn Lạc, phường 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0835002722
7 NT Thu Anh Số 58c, Nguyễn Văn Lạc, phường 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0972384171
8 NT Ngọc Diệp 2 Số 53a , Phan Văn Hân, phường 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0938378507
9 NT An Số 123, Ngô Tất Tố, phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0949040959
10 NT Đức Hạnh Số 135/1, Nguyễn Hữu Cảnh, phường 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0937091617
11 NT Pharma + Số 147, Nguyễn Gia Tri, phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0974760572
12 NT Tế An Dược Phòng Số 310, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 02838981438
13 NT Nam Sanh Số 320, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 0903729800
14 NT Miền Đông Số 199, Nguyễn Xí, 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 02835113521