Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Nam Sanh Đường 320, Xô Viết Nghệ , P 25, Bình Thạnh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0906767496
2 NT Bảo An Đường 302, Lê Quang Định, P 7, Bình Thạnh, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838410297
3 NT Đại Phước Xuân 88, Vũ Tùng , P 17, Bình Thạnh, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838430148
4 NT Minh Hường 22, Bình Lợi, P 13, Bình Thạnh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0938525199