Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Kim Phú 166 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Q. Bình Thạnh, Tp HCM 08 38999766
2 Nhà thuốc Kim Phú 166 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Q. Bình Thạnh, Tp HCM 08 38999766
3 Nhà thuốc Kim Phú 166 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Q. Bình Thạnh, Tp HCM 08 38999766
4 Nhà thuốc Kim Phú 166 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Q. Bình Thạnh, Tp HCM 08 38999766