Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Bình Thạnh

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Minh Hường 22, Bình Lợi, P 13, Bình Thạnh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0938525199
2 NT Hòa Bình. 111, Bình Lợi, P 13, Bình Thạnh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0975296767
3 NT An 121, Ngô Tất Tố, P 22, Bình Thạnh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0949040959
4 NT Bảo An Đường 302, Lê Quang Định, P 7, Bình Thạnh, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838410297
5 HT Số 2 38, Lê Quang Định, P 14, Bình Thạnh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908333349
6 HT Số 19 94, Nguyễn Văn Lạc, P 19, Bình Thạnh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908965157
7 NT Đức Hạnh. 135/1, Nguyễn Hữu Cảnh, P 21, Bình Thạnh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0937091617
8 NTTú Lệ 174, D2, P 25, Bình Thạnh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0919171749
9 NT Kim Phú 166, Xô Viết Nghệ Tỉnh, P 21, Bình Thạnh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0937891745
10 NT Nam Sanh Đường 320, Xô Viết Nghệ Tỉnh, P 25, Bình Thạnh, Tỉnh Hồ Chí Minh 0906767496
11 NT Đại Phước Xuân 88, Vũ Tùng , P 17, Bình Thạnh, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838430148
12 NT Tế An Dược Phòng 310, Xô Viết Nghệ Tỉnh, P 25, Bình Thạnh, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838981438
13 NT Tân Việt 86, Bạch Đằng, P 24, Bình Thạnh, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838996575
14 NT Ngọc Diệp 2 53a ,Phan Văn Hân,Phường 19,Bình Thạnh,Hồ Chí Minh 0982746707