Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Gò Vấp

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Kim Anh 2 Số 817-819, Nguyen Kiem, phường 3, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 02839851689
2 NT Như Hà Số 179, Nguyễn Thái Sơn, phường 4, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0838941661
3 NT Nhật Thanh Số 72, Lê Đức Thọ, phường 7, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0981811347
4 NT Cẩm Anh Số 224, Nguyễn Oanh, phường 7, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0975004025
5 NT Tri Duc Số 322, Phan Huy Ich, phường 14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0932051929
6 NT An Loc Số 60, Nguyễn Oanh, phường 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0908856847