Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Gò Vấp

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Kim Anh 2 Số 817-819, Nguyen Kiem, phường 3, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 02839851689
2 NT Như Hà Số 179, Nguyễn Thái Sơn, phường 4, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0838941661
3 NT Centrer 2 Số 120, Lê Đức Thọ, phường 6, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 02866584523
4 NT Nhật Thanh Số 72, Lê Đức Thọ, phường 7, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0981811347
5 NT Cẩm Anh Số 224, Nguyễn Oanh, phường 7, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0975004025
6 NT Minh Phuoc Số 57, Pham Van Chieu, phường 9, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0964682140
7 NT Dai Chung Số 256, Quang Trung, phường 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0938163899
8 NT Tri Duc Số 322, Phan Huy Ich, phường 14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0932051929
9 NT An Loc Số 60, Nguyễn Oanh, phường 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0908856847