Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Gò Vấp

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT An Lộc 60, nguyen oanh, P 17, Gò Vấp, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908856847
2 NT Duy Châu 139B, Le Duc Tho, P 16, Gò Vấp, Tỉnh Hồ Chí Minh 0869908004
3 NT Đại Chúng 256, Quang Trung, P4, Gò Vấp, Tỉnh Hồ Chí Minh 0986028772
4 NT Nhật thanh 72, Le Duc Tho, P 7, Gò Vấp, Tỉnh Hồ Chí Minh 09818113474