Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Gò Vấp

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT An Lộc 550 ( số cũ 60/4) Nguyễn Oanh, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp HCM 0908856847
2 NT Cẩm Anh 224 Nguyễn Oanh, Phường 17, Q. Gò Vấp, Tp HCM 0972967275
3 NT Đại Chúng 256 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. HCM 0986028772
4 NT Kim Anh 2 131 Nguyễn Kiệm, Phường 13, Q. Gò Vâp, Tp HCM 0839851689
5 NT Ngân Hà 148 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp HCM 0903320621
6 NT Nhật Thanh. 74 Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp HCM 0981813474
7 NT Phương Anh 37/257B Phan Huy Ích, Phường 12, Q. Gò Vấp, Tp HCM 0979060063
8 NT Tinh Hoa Số 46 Đường 59 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Q. Gò Vấp, Tp HCM 01634516353
9 NT Trí Đức 358 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp HCM 0932051929
10 NT Trung Nguyên 2 783 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Q.Gò Vấp, Tp HCM 0985231399
11 NT Hoài Nam 585 Thống Nhất, Phường 16, Q. Gò Vấp, Tp HCM 0903024889