Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Gò Vấp

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 Nhà thuốc Phú Lâm 2 163 Đường số 1, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp HCM 02866800547
2 Nhà thuốc Minh Quân 04 Nguyễn Oanh, Phường 7, Q. Gò Vấp, Tp HCM 0862957119
3 Nhà thuốc Phú Lâm 2 163 Đường số 1, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp HCM 02866800547
4 Nhà thuốc Minh Quân 04 Nguyễn Oanh, Phường 7, Q. Gò Vấp, Tp HCM 0862957119
5 Nhà thuốc Phú Lâm 2 163 Đường số 1, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp HCM 02866800547
6 Nhà thuốc Minh Quân 04 Nguyễn Oanh, Phường 7, Q. Gò Vấp, Tp HCM 0862957119
7 Nhà thuốc Phú Lâm 2 163 Đường số 1, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp HCM 02866800547
8 Nhà thuốc Minh Quân 04 Nguyễn Oanh, Phường 7, Q. Gò Vấp, Tp HCM 0862957119