Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Gò Vấp

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT An Lộc 550( số cũ 60/4) Nguyễn Oanh, Phường 6, Q. Gò Vấp, Tp HCM 0908856847
2 NT Bách Khoa 48 Lê Đức Thọ, Phường 7, Q. Gò Vấp, Tp HCM 01294235472
3 NT Bảo Phước 62 Nguyễn Du, Phường 7, Q. Gò Vấp, Tp HCM 0937603835
4 NT Cẩm Anh 224 Nguyễn Oanh, Phường 17, Q. Gò Vấp, Tp HCM 0972967275
5 NT Center 2 120 Lê Đức Thọ, Phường 6, Gò Vấp 02866585452
6 NT Đại Chúng 256 Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp, Tp. HCM 0986028772
7 NT Hoàng Anh. 152 Lê Văn Thọ, Phường 11, Q. Gò Vấp, Tp HCM 0964607963
8 NT Kim Anh 2 131 Nguyễn Kiệm, Phường 13, Q. Gò Vâp, Tp HCM 0839851689
9 NT Kim Nga 269 Thống Nhất, Phường 11, Q. Gò Vấp, Tp HCM 0862959753
10 NT Ngân Hà 148 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Gò Vấp, Tp HCM 0903320621
11 NT Nhật Thanh. 74 Lê Đức Thọ, Phường 7, Gò Vấp, Tp HCM 0981813474
12 NT Phú Thịnh 173/24 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Q. Gò Vấp, Tp HCM 01223789219
13 NT Tinh Hoa Số 46 Đường 59 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Q. Gò Vấp, Tp HCM 01634516353
14 NT Thảo Ly 09 221 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Gò Vấp, Tp HCM 0937911443
15 NT Trang Anh 449 Đường số 10, Phường 8, Q. Gò Vấp, Tp HCM 0905840000
16 NT Trí Đức 358 Phan Huy Ích, Phường 12, Gò Vấp, Tp HCM 0932051929
17 NT Trung Nguyên 2 783 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Q.Gò Vấp, Tp HCM 0985231399
18 NT Bích Thanh 483 Cây Trâm, Phường 8, Q. Gò Vấp, Tp HCM 0902518601
19 NT Duy Châu 499 Lê Đức Thọ, Phường 16, Q, Gò Vấp, Tp HCM 0938688990
20 NT Hoài Nam 585 Thống Nhất, Phường 16, Q. Gò Vấp, Tp HCM 0903024889
21 NT Minh Phước 57/4F Phạm Văn Chiêu - Phường 9 - Quận Gò Vấp, Tp HCM 0964682140
22 NT Minh Quân 04 Nguyễn Oanh, Phường 7, Q. Gò Vấp, Tp HCM 0862957119
23 NT Ngọc Luân 965/75, Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0983635622