Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Gò Vấp

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Kim Anh 2 817-819, Nguyễn Kiệm, P3, Gò Vấp, Tỉnh Hồ Chí Minh 0901390298
2 NT Trung Nguyên 2 783, Nguyễn Kiệm, P3, Gò Vấp, Tỉnh Hồ Chí Minh 0985264593
3 NT Mỹ Anh. 687-689, Nguyễn Kiệm, P3, Gò Vấp, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838940441
4 NT Đại Chúng 256, Quang Trung, P4, Gò Vấp, Tỉnh Hồ Chí Minh 0986028772
5 NT Hoài Nam 355, Thống Nhất, P16, Gò Vấp, Tỉnh Hồ Chí Minh 0903024889
6 NT Kim Nga 269, Thống Nhất, P11, Gò Vấp, Tỉnh Hồ Chí Minh 0979763700
7 NT Thảo Ly 09 221, Phạm Văn Chiêu, P9, Gò Vấp, Tỉnh Hồ Chí Minh 0937911443
8 NT Nhu Hà 179, Nguyen Thai Son, P 4, Gò Vấp, Tỉnh Hồ Chí Minh 02838941661
9 NT Duy Châu 139B, Le Duc Tho, P 16, Gò Vấp, Tỉnh Hồ Chí Minh 0869908004
10 NT An Lộc 60, nguyen oanh, P 17, Gò Vấp, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908856847
11 NT Nhật thanh 72, Le Duc Tho, P 7, Gò Vấp, Tỉnh Hồ Chí Minh 09818113474
12 NT Center 2 120, Le Duc Tho, P 6, Gò Vấp, Tỉnh Hồ Chí Minh 02866585452
13 NT Trí Đức 322, Phan Huy Ich, P14, Gò Vấp, Tỉnh Hồ Chí Minh 0932051929
14 NT Minh Quân 4, Nguyễn Oanh, P7, Gò Vấp, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909870019
15 NT Cẩm Anh 224, Nguyễn Oanh, P17, Gò Vấp, Tỉnh Hồ Chí Minh 0972967275