Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Phú Nhuận

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Số Mười Một Số 334, Phan Đình Phùng, phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 0988415758
2 NT Trung Nguyên Số 93B, Phan Xích Long, phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 0388462526
3 NT Thắng Lợi A2 004, Phan Xích Long, phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 0835058445