Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Phú Nhuận

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Số Mười Một Số 334, Phan Đình Phùng, phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 0988415758
2 NT Phương Nhi Số 43A, Phan Xích Long, phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 0777993402
3 NT Trung Nguyên Số 93B, Phan Xích Long, phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 0388462526
4 NT Thắng Lợi A2 004, Phan Xích Long, phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 0835058445
5 NT Bảo Trân Số 22, Thích Quảng Đức, phường 4, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 0918047317
6 NT Bảo Trân 2 Số 69, Thích Quảng Đức, phường 4, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 0933940767
7 NT Thanh Tú 2 Số 23, Đỗ Tấn Phong, phường 9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 908307868
8 NT Thiên Phước Số 247, Huỳnh Văn Bánh, phường 12, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 0975264992
9 NT Toàn Thắng Số 19, Nguyễn Trọng Tuyển, phường 19, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 0982447494