Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Phú Nhuận

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Bảo Trân 22, Thích Quảng Đức, P 5, Phú Nhuận, Tỉnh Hồ Chí Minh 0918047317
2 NT Số Mười Một 334, Phan Đình Phùng, P 2, Phú Nhuận, Tỉnh Hồ Chí Minh 0988415758
3 NT Thắng Lợi A2 004, Phan Xích Long, P 2, Phú Nhuận, Tỉnh Hồ Chí Minh 0907400799
4 NT Trung Nguyên 93B, Phan Xích Long, P 2, Phú Nhuận, Tỉnh Hồ Chí Minh 0388462562