Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Phú Nhuận

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Thắng Lợi 42-004 Chung cư Phan Xích Long, Phường 12, Q. Phú Nhuận, Tp HCM 01223749296
2 NT Trung Nguyên. 93B Phan Xích Long, Phường 2, Q. Phú Nhuận, Tp HCM 0839951329