Điểm bán

Hồ Chí Minh - Quận Phú Nhuận

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Trung Nguyên 93B, Phan Xích Long, P 2, Phú Nhuận, Tỉnh Hồ Chí Minh 0388462562
2 NT Thắng Lợi A2 004, Phan Xích Long, P 2, Phú Nhuận, Tỉnh Hồ Chí Minh 0907400799
3 NT Kim Tố 62B, Phan Xích Long, P 2, Phú Nhuận, Tỉnh Hồ Chí Minh 09715044805
4 NT Số Mười Một 334, Phan Đình Phùng, P 2, Phú Nhuận, Tỉnh Hồ Chí Minh 0988415758
5 NT Kim Châu… 23, Hoàng Văn Thụ, P 15, Phú Nhuận, Tỉnh Hồ Chí Minh 02899783868
6 NT Bảo Trân 22, Thích Quảng Đức, P 5, Phú Nhuận, Tỉnh Hồ Chí Minh 0918047317
7 NT Thiên Phước 247, Huỳnh Văn Bánh, P 15, Phú Nhuận, Tỉnh Hồ Chí Minh 0909185689
8 NT La Nhị An 182, Phan Đăng Lưu, P 3, Phú Nhuận, Tỉnh Hồ Chí Minh 02839902049
9 NT Phúc Vinh 40, Huỳnh Văn Bánh, P 3, Phú Nhuận, Tỉnh Hồ Chí Minh 0908307868